Svenonius vill ha valfrihet – för privata alternativ

Finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) hänvisar till att 71 procent av stockholmarna tycker att det är bra att kunna välja privata och kommunala utförare.

Men i Täby, där Svenonius sitter i kommunstyrelsen, får invånarna inte välja kommunal utförare i hemtjänst eller personlig assistans.

– Det är mycket intressant att hon framför den synpunkten. Vi brukar regelbundet kräva att det ska införas kommunala alternativ, säger Täbys oppositionsråd Annica Gryhed (S).

Stockholmsmoderaterna, med Irene Svenonius och oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr i spetsen, skriver på DN debatt att de har stockholmarna på sin sida i fråga om vinster och valfrihet. De hänvisar till en opinionsundersökning från Skop:
”71 procent anser att det är bra att välja mellan privata och kommunala utförare.”

Men det alltså något som Stockholms nya finanslandstingsråd inte ger Täbyborna chansen att göra. Svenonius är sedan 2006 i fullmäktigeledamot i Täby och idag ersättare i kommunstyrelsen.

Under dessa år har Täby kommun avlövat det ena kommunala alternativet efter det andra: den kommunala personliga assistansen, den kommunala ledsagningen och den kommunala hemtjänsten, trots att den var en populär hemtjänstutförare. Argumentet till nedläggningen av den kommunala regin har varit kostnadsskäl, förmånligare anställningsvillkor reglerade i kollektivavtal. Den privata personalen var billigare.

I dag finns endast tre kommunala förskolor och  ingen kommunal komvux.

– Man skriver i verksamhetsplanen för 2017 om ytterligare effektiviseringar och utsourcing av kommunal verksamhet. Så det blir väl mer. Den kommunala musikskolan verkar stå näst på tur, säger Gryhed (S).

Varför är det viktigt att ha kommunala alternativ?

– För att kommunen ska ha en egen referens för vad som är rimliga ersättningsmodeller och för att man ska ha en rejäl valfrihet för kommuninvånarna. Men det har man inte tyckt vara viktigt i Täby. Vi får väl se nu om de vill värna detta på landstingsnivå, säger Gryhed (S).

Ett annat argument för kommunal regi är, enligt Gryhed, kontinuitet och utbildad personal. I privat driven förskola och skola är utbildningsnivån bland personalen generellt lägre. När Mulledalens förskola gick i konkurs 2011 krävde Socialdemokraterna förgäves att kommunen skulle gå in och ta över för att ge stabilitet.

ST har via twitter ställt frågan till Irene Svenonius (M):

Om 71 procent vill kunna välja mellan privat och kommunalt, varför får då inte Täbyborna välja kommunal hemtjänst och LSS?

Svenonius hade inte svarat vid denna tidnings pressläggning.