Svenonius (M) skrev olagligt regelverk

Foto: Frankie Fouganthin

Finansregionrådet Irene Svenonius (M) spelade som stadsdirektör i Stockholm en central roll i de olagliga avknoppningarna. Det visar dokument från Stockholms stad.

Den borgerliga Alliansen i Stockholms stad drev efter valsegern 2006 att kommunanställda, via så kallade ”avknoppningar”, fick ta över verksamheter utan att betala för upparbetad kundkrets.

Hösten 2007 flaggade Sveriges Kommuner och Landsting för avknoppningarnas bristande lagstöd. Ändå såldes till exempel Vantörs hemtjänst i december 2007 för inventariepriset 69 500 kronor.

De nya ägarna gjorde en vinst på 5,4 miljoner kronor redan efter nio månader. Avknoppningen dömdes som olaglig i kammarrätten. I januari 2008 förtydligade SKL kravet på marknadspris.

En oberoende expert bedömde i DN att de verksamheter som 2008 överläts för inventariepriset 3,4 miljoner kronor i själva verket var värda 81 miljoner kronor.

Kritiken riktades mot borgarråden Kristina Axén Olin (M) och Ulf Kristersson (M). Men det var stadsdirektören Irene Svenonius som fått i uppdrag att formulera hur avknoppningarna skulle gå till.

26 juni 2007 skickar Svenonius ut ”Tillämpningsanvisningar avseende avknoppning” till nämnderna.

Där framgår att verksamheter fritt kan tas över, endast inventarier ska betalas för.

”Inventarier och befintligt material skall ej överlämnas vederlagsfritt.”

Detta gör Svenonius trots att S och FP inlett en rättslig process, bara ett par månader tidigare, mot beslutet att knoppa av Tibble gymnasium i Täby, där Svenonius är fullmäktigeledamot.

I överklagan anförs just att avknoppningen bryter mot Kommunallagens krav på likabehandling. Avknoppningen förklaras senare olaglig.

I efterhand har ledande moderater hänvisat till att rättsläget var otydligt.

– Det har aldrig funnits något syfte att sälja billigt och låta företag göra klipp. Syftet har varit att ge personal möjlighet att starta egna företag och bidra till utvecklingen av välfärd och valfrihet, förklarade finansborgarrådet Sten Nordin (M) 2013.

Men Svenonius kände uppenbarligen väl till lagens mening när hon skrev regelverket, där  står det nämligen att ”subventionerad hyra eller hyresbetalning i efterskott” inte får ges eftersom ”ekonomiskt stöd (…) strider mot kommunallagen och dess förbud mot understöd åt enskild”.

Hyresrabatt vore således ett ekonomiskt stöd, att överta hel verksamhet inget enskilt stöd, enligt Svenonius.

– Man jobbade med fiktionen att man la ned verksamheten en minut i midnatt och startade upp den en minut över, säger Jonas Eklund tidigare MP-ledamot som polisanmälde avknoppningarna 2010.

Insikten att en verksamhet har ett upparbetat värde framgår dessutom av Svenonius eget regelverk. Staden föreslås ta betalt för avknoppningar av icke obligatoriska verksamheter som staden inte längre vill driva. Varför ta betalt för dessa verksamheter men inte för skola och omsorg?

Revisionsbolaget Öhrlings Price Waterhouse Coopers, konstaterade i sin granskning av Täby kommuns avknoppning av Tibble gymnasium, att:

”Det är osannolikt att kommunstyrelsen inte haft kännedom om den marknad som uppstått för fristående skolor.”

Svenonius avknoppningsanvisningar fanns med i underlaget till den förundersökning om grov trolöshet mot huvudman som Riksenheten mot korruption inledde och sedan lade ned 2012. ”bristande ekonomisk insikt i kommunens handläggning” konstaterades men uppsåt kunde inte styrkas.

– Som en tidigare socialminister Gustav Möller (S) sa redan på 40-talet. Varje förslösad skattekrona är en stöld från de fattiga, sa Irene Svenonius när hon 2016 nominerades till att bli nytt finanslandstingsråd.

Då gällde det att utse någon som inte var belastad av miljardrullningen i Nya Karolinska Solna, ett politiskt projekt där utvärderingar visat hur ideologi gick före ekonomisk hänsyn.

– Det är viktigt att kunna ekonomi. Upphandlingsfrågor är ett annat område som är viktigt, som Irene är väldigt duktig på, förklarade valberedaren Sten Nordin 2016.

Detta om den person som författade regelverket till de olagliga avknoppningarna.