”Svårt se annat motiv än regeringens vilja till vinstjakt i välfärden”

Ida Karkiainen och Jimmy Jansson förklarade varför S säger nej till regeringens förslag om en ändring i kommunallagen vad gäller verksamheter som drivs i egen regi.

Socialdemokraterna vill avslå regeringens snabbehandlade förslag om en ändring i kommunallagen för att till synes skapa likvärdiga villkor för privata och offentliga utförare.
– Det är svårt att se något annat motiv till den här propositionen än en allmän vilja till ökad vinstjakt i välfärden, säger Ida Karkiainen (S).