Svart på vitt på KD:s högersväng i EU

Kristdemokraterna rasar i RFSL:s rankning av partiernas hbtq-politik i EU-parlamentet. Lars Adaktusson förde en avsevärt mindre hbtq-vänlig politik 2014–2019 än Alf Svensson gjorde 2009–2014.

– Kristdemokraternas omsvängning är anmärkningsvärd, säger RFSL:s ordförande Sandra Ehne.

Lars Adaktusson (KD) har fått hård kritik för deltagandet i Political network for values möte tillsammans med homofober och abortmotståndare och för att som EU-parlamentariker röstat nej i frågor om fri abort och stärkta hbtq-rättigheter.

Denna bild bekräftas i RFSL:s EU-valrapport. RFSL har granskat de svenska EU-parlamentarikernas agerande i åtta resolutioner, där parlamentet tagit ställning för att förbättra situationen och stärka rättigheter för hbtq-personer. KD och SD skiljer ut sig.

SD:s två ledamöter, Peter Lundgren och Kristina Winberg, har inte röstat ja till någon av resolutionerna. KD:s ledamot, Lars Adaktusson och från oktober 2018 Anders Sellström, har röstat nej till tre av resolutionerna.

Adaktusson (KD), (Winberg (SD) och Lundgren (SD)  röstade nej till EU:s strategi för jämställdhet. I de ingick en uppmaning alla medlemsländer att möjliggöra för transpersoner att få ett byte av juridiskt kön fullt ut erkänt.

Journalisten Adaktusson (KD) röstade som ende svenske ledamot nej till Europaparlamentets resolution om jämställdhet inom mediesektorn i EU. Den handlade bland annat om framställningen av kvinnor och män i medierna, kulturella könsnormer, andelen kvinnor i ledande positioner och om behovet av utbildning. Den innehöll rekommendationer om kriterier som möjliggör att borttagande av kränkande innehåll.

RFSL:s rankning utgår från ett mått på 100 procent överensstämmande med RFSL:s uppfattning i frågorna. Sex partier, S, V, MP, Fi, och L ligger på 100. Moderaterna faller nu från 84 procent 2014 till 69 procent medan KD:s siffra halveras från 81 procent till 40. SD får endast 15.

– Socialpolitik, inklusive abortfrågan, är inte EU-kompetens, det är en fråga som inte ska avgöras i Bryssel utan av medlemsländerna själva, svarar Adaktusson.

Samma svar ger Sara Skyttedal, KD:s toppkandidat i EU-valet i år. Men RFSL framhåller att ingen av de resolutioner som granskats har handlat om lagstiftning i ett EU-direktiv som medlemsländerna måste rätta sig efter.

Adaktusson försvarar sig med att han står för samma politik som Alf Svensson. Men under Svenssons tid i parlamentet hade KD alltså dubbelt så höga siffror i hbtq-frågor. Alf Svensson röstade ja i sju av de nio omröstningar som ingick i RFSL:s undersökning 2014.

Tre av fem KD-kandidater ville då ha ett EU-direktiv om förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning inom andra områden än arbetslivet.

– Vi betraktar social- och familjepolitiken som en nationell angelägenhet. Därför har vi inga förslag på att harmonisera dessa lagstiftningar inom unionen, svarar nu Sara Skyttedal (KD).

KD närmar sig SD i EU-politiken, konstaterar RFSL.

Läs mer: Här bekänner KD och SD färg i abort- och hbtq-frågor

RFSL har även frågat ut partiernas toppkandidater i en enkät. Det handlar om frågor som RFSL menar att EU har ett reellt inflytande över. De fyra deltagande KD-kandidaterna, varav en är Sara Skyttedal, har inte svarat på ett sätt som överensstämmer med RFSL på en enda fråga.

– Kristdemokraternas omsvängning är anmärkningsvärd. Från att deras kandidater höll med RFSL till 75 procent 2014, är årets siffra så låg som 5 procent, säger RFSL:s ordförande Sandra Ehne i en kommentar.

Övriga partier ligger på 81–100 procent, med Moderaterna på 72 procent och SD på 47.

2016 blev Ebba Busch Thor den första KD-ledaren som gick i Pride-tåget. 2019 försvarar hon Lars Adaktussons deltagande på vad som har kallats för ett ”hatmöte” samtidigt som KD säger nej till en progressiv hbtq-politik i EU.

RFSL:s undersökning visar svart på vitt KD:s högersväng, menar Sören Juvas, ordförande i HBT-Socialdemokrater.

– Jag har tidigare sagt att KD gått en vandring framåt där de nu också inkluderar människor med annan sexuell läggning än heterosexuell och transpersoner. Men jag måste ändra det ställningstagandet nu. KD har blivit ett mer intolerant parti under Ebba Busch Thors ledning.

– Alf Svensson har aldrig deltagit på Pride, likväl har han en bättre rating i aktiv handling, säger Sören Juvas.

Kristdemokraterna motiverar sin linje med att detta inte bör vara EU-beslut. Men även om man är emot EU-lagstiftning på det sociala området går det att göra mer än KD visar prov på, menar Sören Juvas. Vad är det kristna i att titta åt ett annat håll?

– Det är ett fegt och svagt argument. Man väljer att sitta med armarna i kors. Konsekvensen är ju att människor blir utsatta.

Foto: RFSL ( Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter)