Susanna Gideonsson: Starkare välfärd gör Sverige tryggare

Under pandemin har Sverige fått 330 nya miljardärer – de kan bidra mer! Foto: Sabine van Erp.

På Första maj presenterade jag ett krav från LO om en förstärkning på drygt 200 miljarder kronor till välfärden över fyra år.

Det handlar dels om att möta upp Sveriges demografiska förändringar med allt fler äldre och dels om att förbättra kvaliteten i välfärden. Fler händer och fötter i välfärden, bättre arbetsvillkor och förbättrad kvalitet i vården, skolan och omsorgen. 102 000 personer ska anställas för att förstärka välfärden och för att hantera den demografiska utvecklingen.

Kommuners och regioners inkomster ökar med 118 miljarder kronor fram till 2026, med dagens skatteregler och nivåer på statsbidrag. Med vår beräkning av ökade behov innebär det ett finansieringsgap på 70 miljarder kronor år 2026. Finansieringsgapen för de fyra åren 2023 till 2026 är sammanlagt 201 miljarder kronor. Dessa pengar behöver tillsättas, både för att säkerställa de resurser som finns i dag men också för att förbättra kvaliteten.

Politik är alltid en diskussion om vad som bör prioriteras och LOs prioritet är tydlig – välfärden måste stärkas. För att bygga trygghet i vardagen, för att förbättra arbetsvillkoren för de anställda. För att ta kampen mot brottsligheten både genom hårdare tag och att genom en stark välfärd fånga upp de barn och unga som hamnar snett.

201 miljarder låter mycket, men satsningen är över fyra år och behoven i välfärden är stora. Det finns flera olika sätt att jämföra siffran på. Jobbskatteavdraget kostar under motsvarande period drygt 650 miljarder, rut- och rotavdragen beräknas till knappt 100 miljarder.

Sveriges finanser är starka. LO har länge drivit på för en mer generös ekonomisk politik och hela satsningen ryms inom en justering av överskottsmålet i statsbudgeten till ett litet underskottsmål.

Sverige har under den senaste tiden blivit något av ett skatteparadis. Det gör ibland ont att se sanningen i vitögat, men så ligger det till. Skatterna på ägande och avkastning är skamligt låga. Förutom att skattesystemet därmed missgynnar arbete, arbetslinjen pyttsan!, eldar det också på utvecklingen mot ökad ojämlikhet. Något som i sin tur bäddar för ökad brottslighet och otrygghet.

Skattesystemet måste bli mer rättvist. Inte bara för att finansiera bättre välfärd utan också för att minska klyftorna. Med höjda skatter på vinster av kapital. Det ska löna sig att arbeta, inte att leva på räntor av snedfördelat kapital. I dag är det lägre skatt på räntevinster än på arbete. Den som redan är rik kan leva på avkastning och behöver inte arbeta. Det är fel och orättvist. Under pandemin har Sverige fått 330 nya miljardärer – de kan bidra mer!

Vi kan säkert vänta oss att förslaget om stärkt välfärd möts av den falska motsättningen mellan stark välfärd och stärkt försvar och hårdare tag mot brotten. Jag välkomnar den debatten. Den visar så tydligt högerns totala oförmåga att se helheter.

Vi behöver bygga ett starkt och tryggt samhälle med tuffa tag mot brottsligheten men samtidigt bygga de bästa förutsättningarna för att minska rekryteringen till kriminella gäng.

I det starka samhället ses varje barn som en individ med enskilda behov, hemtjänsten har tid att ge varje äldre en pratstund, lärare behöver inte ha ångest för att de inte hinner med eleverna med inlärningssvårigheter, förlossningsvården har tid för oroliga blivande mödrar. Anställda slipper delade turer som omöjliggör normalt familjeliv, vi kan få bort otrygga anställningar och deltider.

Bristerna i välfärden är fundamentala, och det handlar om pengar. Urholkningen av välfärdens finansiering har fått konsekvenser i sämre välfärd. Sämre välfärd får konsekvenser i otryggare och oroligare samhälle.

För LO-förbundens medlemmar skulle det innebära bättre arbetsvillkor, fler kollegor.

Brottsligheten måste kämpas ner, inte minst arbetslivskriminaliteten. Men det hänger ihop med stärkt välfärd. Det är hela svaret och Sverige behöver både och, inte antingen eller. Socialdemokraterna förstår detta och med en stark socialdemokrati efter valet kan vår satsning bli verklighet.

Det här är absolut grundläggande saker för socialdemokrater. Jag minns med värme debatten och beslutet på partikongressen i höstas om att alla anställda i offentlig sektor ska ersättas för arbetsskor. Vi fackliga vann en seger när motståndet fokuserade på de ökade kostnaderna för kommuner och regioner. Kanske ska jag inte kalla det motstånd för jag förstår verkligen hur kommunpolitiker tampas med budgetar.

En satsning likt den LO nu presenterar skulle ge förutsättningar för socialdemokratiska kommun- och regionpolitiker att bygga en långsiktigt hållbar välfärd där kvalitet – inte besparingar står i fokus. För LO-förbundens medlemmar skulle det innebära bättre arbetsvillkor, fler kollegor.

Det skulle innebära ökad trygghet att veta att skolan klarar alla barn, att veta att åldrande släktingar får den hjälp de behöver. Att känna att man inte kommer behöva kompromissa med livskvaliteten när det är dags att själv ta in på servicehuset.

Så vad väntar vi på? Dags att ta tillbaka kontrollen över samhällsutvecklingen och samhällsbygget. Satsa på välfärden, vi har råd!

Susanna Gideonsson är ordförande för LO

Detta är en politisk analys eller en ideologisk text i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.