Susanna Gideonsson: Det ojämlika samhället blev tydligt i pandemins spår

Susanna Gideonsson: LO-medlemmarna har drabbats hårdare än andra av pandemin.

En sak har blivit tydlig under dessa corona-år, klassamhället lever och frodas. Det är skillnad på folk och folk. Vissa kan jobba hemifrån, beställa mat hem till dörren och på många sätt parera följderna av ett samhälle som helt ställer om i spåren av den dödliga pandemin.Men alla kan inte det.

För att samhället ska fungera måste någon ta hand om våra barn och äldre, köra bussen och tåget, arbeta i kassan, packa varorna, bygga våra hus och hålla uppe produktionen i industrin. Dessa osynliga hjältar utgörs till stor del av arbetare. Nio av tio av LO-förbundens medlemmar har inte kunnat jobba hemifrån under krisen.

De har stått i frontlinjen i kampen mot viruset, alltför ofta utan tillräckligt skydd. LO-förbundsmedlemmarna har också drabbats extra hårt av allt högre priser på drivmedel och dyrare kollektivtrafik. Och just när vi trodde att vi tagit oss igenom det värsta ser vi nu att smittspridningen når nya rekordnivåer, att samhället delvis stänger ner och att hemarbete igen gäller – för dem som kan.

det är inte corona som har skapat en ojämlik arbetsmarknad och ett orättvist samhälle. Däremot har konsekvenserna av dessa orättvisor blivit värre i pandemins spår.

Låt mig vara tydlig, det är inte corona som har skapat en ojämlik arbetsmarknad och ett orättvist samhälle. Däremot har konsekvenserna av dessa orättvisor blivit värre i pandemins spår. När vi väl kommer igenom krisen måste vi på allvar förändra grunderna för vårt samhällsbygge. En tryggare arbetsmarknad och ett mer jämlikt samhälle måste stå överst på agendan. Vi måste rusta vårt land med färre osäkra anställningar, bättre välfärd, tryggare löntagare och investeringar i det som bygger samhället starkt.

Den socialdemokratiska regeringen har agerat snabbt och kraftfullt för att hantera krisen. Insatserna måste dock förstärkas, och framför allt måste vissa grundläggande strukturer tacklas framåt. Både för att klara av ekonomin och arbetslösheten men också för att utjämna skillnader och överbrygga klyftor mellan grupper i samhället.

Låt mig peka ut fyra avgörande områden som en ny regering måste ta tag i efter valet i höst.

För det första måste karensen i sjukförsäkringen tas bort. För alla, för alltid. Sverige är enda landet i Norden som har karens i sjukförsäkringen. Pandemin visade hur idiotiskt det är. Många arbetare har helt enkelt inte råd att var hemma när de är sjuka. På så vis drabbades inte bara deras hälsa utan smittan spreds.

För det andra måste vi få en nystart av Sverige efter pandemin. Det är stora investeringar som krävs i det som bygger Sverige starkt. I den gröna omställningen, i välfärden, i bostäder och i utbildning och arbetsmarknad. För utan investeringar blir kostnaden stor i form av ökade klyftor, arbetslöshet och mindre trygghet för vanligt folk.”Business as usual” är inte ett alternativ. Det har verkligheten visat. Vi måste våga investera mera. Våga skaka av oss 1990-talets sparbojor. Behoven är enorma och rätt hanterat kan vi i stället bygga framtidens Sverige, där vanligt folk är vinnare.

För det tredje måste vi öka tryggheten i samhället genom att krossa kriminaliteten. Det handlar såklart om att komma åt gängkriminaliteten men vi måste även ta tag i arbetslivskriminaliteten.

Människor från andra länder är välkomna hit för att arbeta, men då med villkor enligt kollektivavtal och i branscher där det finns brist på arbetskraft

Vi har stora problem med kriminella arbetsgivare som lockar hit människor som får slita för låga löner med usla villkor. Människor från andra länder är välkomna hit för att arbeta, men då med villkor enligt kollektivavtal och i branscher där det finns brist på arbetskraft. Det är heller inte rimligt att staten ska subventionera oseriösa företag. Reglerna måste ändras så att rut- och rot-avdrag bara ska kunna användas när företag med kollektivavtal anlitas.

Sist men inte minst måste vi minska klyftorna mellan människor och återta kontrollen över välfärden. Det är helt orimligt att de som tjänar mest kommer undan en rättvis beskattning. Därför måste kapitalskatterna höjas rejält samtidigt som vi måste skapa en bättre ekonomi för vanligt folk.

Skattepengar ska heller inte försvinna i väg till lycksökare inom skolan, vården och omsorgen. Det måste vara slut på att göra hela välfärden till ett marknadsexperiment där elever, patienter och äldre blir kunder och där allt handlar om att spara på det nödvändiga så att ägarnas vinster kan bli större.

Det här är bara några frågor som måste hanteras när vi väl kommit igenom krisen. Det som är positivt är att det trots allt verkar finnas en rörelse i världen bort från den blinda tron på den otämjda kapitalismen och marknaden.

Det visar sig inte minst i kapitalismens högborg USA. Där debatteras nu enorma statliga stödpaket och nya regleringar i efterdyningar av finans- och coronakriserna. Till och med Världsbanken har de senaste åren varnat för att ojämlikheten har ett pris, inte bara för dem som drabbas direkt utan även på den ekonomiska tillväxten.I krisens tid blir fördelarna med gemensamma lösningar tydligare. Det som sker nu kan inte hanteras av marknaden. Det kan bara hanteras gemensamt, genom att bygga vidare på den svenska modellen.

Det är därför valet i höst är så viktigt. För det enda parti som har både kraften och viljan att genomföra en sådan politik är Socialdemokraterna. Men då krävs en starkare socialdemokrati. Då krävs att högermajoriteten i riksdagen upphör.

Susanna Gideonsson är LO-ordförande