Stugägarna forstätter hoppas: Ny mark kan vara på gång.

Stugägarna i Farsta strand, fortsätter hoppas. Ärendet som behandlar området där deras stugor står har flyttat tillbaka till exploateringskontoret och dess nämnd.

ST har skrivit flera gånger om de så kallade campingstugorna i Farsta strand. Stan har anvisat en privat byggherre, Småa, marken för att bygga villor och ett 40-tal stugor ligger illa till. Planläggning är dock inte påbörjad.

Stadsbyggnadsnämnden har bordlagt ärendet gång på gång och ärendet har nu gått tillbaka till exploateringsnämnden. Stugföreningen hittade redan i höstas annan mark som de anser att stan kan erbjuda Småa. Och det är i så fall ett beslut som ligger på exploateringsnämndens bord.

Oppositionsrådet Tomas Rudin, S-gruppledare i stadsbyggnadsnämnden:

– Jag har frågat stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) som säger att ärendet bereds mellan rotlarna.

Björn Ljung, FP-gruppledare i stadsbyggnadsnämnden, bekräftar i ett mejl att ”ärendet hanteras av Exploateringskontoret och nämnden”.

Det verkar ganska klart att det råder oenighet i alliansen i stadsbyggnadsnämnden. Annars borde beslut om planläggning av området redan blivit fattat. Men nu är alltså ärendet återigen på exploateringsnämndens bord. Beskedet från Moderaternas stab till ST är att beslut kommer under våren.

Samtidigt har berörda stug­ägare blivit delgivna uppsägningar av sina arrenden.

– Vi har inte skrivit under dem utan skickat ett brev till arrendenämnden och påpekat att om exploateringsnämnden beslutar om ny markanvisning saknar ju våra uppsägningar grund, säger Sara Sebelius, kassör i stugföreningen.

En solig söndag visar hon och Mette Petersson området de har föreslagit att Småa kan få i stället. Marken ligger någon kilometer bort, vid Sköndals bro. Ett betydligt lugnare område men inte lika soldränkt. I anslutning till området ligger redan ett villaområde vilket underlättar för dragning av fiber, vatten och el. Marken används i dag mest som dumpningsplats av gamla äpplen från villaägarna en bit bort.

– Marken är bortglömd, här finns mest sly. Det finns inga strövområden som hos oss, och vi har våra hus, kulturvandringar och ädelskog. Att använda vår mark skulle innebära mycket mer miljöpåverkan, säger Sara Sebelius.

– Vi hoppas ju på empati och sunt förnuft. Det här skulle lösa våra problem och rädda folk från personlig konkurs.

På frågan om stugägarna kan tänka sig att flytta sina stugor till det nya området säger Sara Sebelius att många av stugorna inte går att flytta, utan i så fall måste rivas.