Nationell strategi ska ge samtyckeskultur

Fem ministrar på sommarens sista pressfika med regeringen. Foto: Maria Persson

En strategi som bland annat ska ge bättre samtyckeskultur i Sverige och en handelsdelegation med enbart kvinnor. Det var några av de beslut som regeringen presenterade på den här sommarens sista pressfika.

Samtyckeskulturen måste förverkligas i Sverige. Det säger socialminister Lena Hallengren (S) när hon på regeringens sista sommarfika för det här året berättar att regeringen gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Lena Hallengren.

– Samtyckeslagstiftningen är på plats, men att ändra värderingar, attityder och normer kräver mycket mer. Arbetet med det är en del av en nationell strategi, men den kommer att innehålla mycket annat också, säger Lena Hallengren.

Strategin ska kunna användas av myndigheter, landsting, kommuner och andra berörda aktörer och ska vara på plats senast 20 september 2020. Folkhälsomyndigheten får använda drygt 1 miljon kronor för uppdraget under 2019.

– Samtyckeskulturen är inte på plats. Sex är inte alls alltid frivilligt. Att vi ens har en abortdebatt är egentligen anmärkningsvärt, men nu har vi den. Men vi står upp för fri abort, fria preventivmedel och allas rätt till sin egen sexualitet, säger Lena Hallengren.

 

Utrikeshandelsminister Ann Linde (S) kommer, med inspiration från sin kanadensiska kollega, att skapa en svensk handelsdelegation med enbart kvinnor.

– Vi lägger väldigt mycket resurser på handelsdelegationerna. De är väldigt viktiga för att öppna dörrar, få tillstånd och licenser som bara ges på ministernivå, för att få kontakter med potentiella köpare. Näringslivet sätter detta väldigt högt. Ändå är det svårt att få kvinnor att vara med, säger Ann Linde.

Hon tror att det blir lättare med en handelsdelegation med kvinnor som koncentrerar sig på områden där kvinnor särskilt har sitt företagande och där man då kan öppna för marknadstillträde.

Ann Linde.

– Tjänstesektorn är ett område. Vi har många kvinnliga företagare inom till exempel life science, säger Ann Linde.

Hon nämner också som ett positivt exempel de kvinnliga forskare som utvecklat en modell för att förutspå väder i tropiska områden. Tjänsten Ignitia, som lämnar väderprognoser via sms, har betydligt högre tillförlitlighet än vad vanliga väderappar har och med stor nytta för till exempel bönder.

– Kvinnorna bakom Ignitia fick först inte tillstånd. Men genom en handelsdelegation fick vi tillträdde till ministrarna och de fick sitt tillstånd. Nu visar en utvärdering att bönder, och då särskilt kvinnliga bönder, som använt tjänsten har ökat sin dagliga inkomst från 2 dollar till 3 dollar, berättar Ann Linde.

Den kvinnliga handelsdelegationen ska vara på plats under mandatperioden.