Strategi för hemlöshet saknas

FOTO: FRANKIE FOUGANTHIN

Staten måste ta betydligt större ansvar för att minska hemlösheten, en uppgift som i dag främst faller på kommunerna. Det… Läs mera »