Dags att satsa på sjukvård i offentlig regi

Foto: Ove Andersson/AiBild

I M-styrda Region Stockholm har nedskärningar inom sjukvården kombinerats med misslyckade marknadsexperiment. Låt nästa års val bli en vändpunkt för… Läs mera »