Stockholms läns och Norrbottens listor

Några nya namn och andra som kliver upp från ersättarplats till ordinarie är resultatet när Socialdemokraterna i Norrbottens och Stockholm läns valkretsar har sammanställt sina listor för riksdagen.