”Statsskulden behöver öka”

Elinor Odeberg, chefsekonom på Arena Idé och en av rapportförfattarna.

Arena Idé gör en skuggöversyn av det finanspolitiska ramverket med anledning av den parlamentariska kommitté som 2024 ska se över det ramverket ramverket, med särskilt fokus på överskottsmålet, och de stora samhällsbehov Sverige har. Anne-Marie Lindgren har läst den första av sammanlagt tre rapporter.