”Statsbidragen måste värdesäkras”

Anders Henriksson är gruppledare för Socialdemokraterna i Sveriges Kommuner och Regioner. Foto: SKR

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, ses som en doldis med mycket makt. Men den nya SKR-majoriteten (S-V-MP-C) som väljs 21 mars vill bli tydligare.
– Det finns ett behov av SKR att vara lite mer proaktiv än vi varit tidigare, att ringa in de utmaningar kommuner och regioner står inför och driva de frågorna snarare än att vara reaktiv, säger Anders Henriksson (S).
Överst på dagordningen står att värdesäkra de generella statsbidragen.