Statligt sanktionerad lönesänkningspolitik

Kollektivtrafiken erbjuder flera exempel på upphandlingar där det vinnande anbudet förutsatt mer pressade arbetsscheman, sämre arbetstider och sänkta löner. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

På den tiden det begav sig, för litet mer än tre decennier sedan, när privatiseringsvågen på allvar bröt igenom, var… Läs mera »