Statistiken M vill glömma

– Ur statistiken talar tragiken, sa Ulf Kristersson. Men ur statistiken talar även den förda regeringspolitiken; enligt Arbetsförmedlingen minskar nu arbetslösheten både för inrikes och utrikes födda, konkreta insatser ger resultat.

– Ur statistiken talar tragiken, sa Ulf Kristersson på Moderaternas kommunkonferens.

Men ur statistiken talar också den förda regeringspolitiken.

Enligt Moderaterna behövs ett bidragstak för att klara integrationen. Detta trots att andelen människor som lever på ersättningar och bidrag nu är den lägsta sedan 1990, arbetslösheten bland utrikesfödda sjunker och tiden för nyanländas etablering på arbetsmarknaden har kortats.

Efter valet 2014 kritiserade Ulf Kristersson (M) som ekonomiskpolitisk talesperson regeringens budget. Han bad alla journalister slå upp sidan 131. Den mest intressanta siffran och den största svagheten var, enligt Kristersson, tabellen ”Helårsekvivalenter i vissa ersättningssystem”.

– Vi går mot en miljon människor i utanförskap, förklarade Kristersson.

Moderaterna har fått kritik från Riksrevisionen för sitt sätt att räkna utanförskapet. Men intressant nu är inte siffertrixandet utan det faktum att den här siffran har sjunkit stadigt under mandatperioden, både i absoluta tal och som andel av befolkningen. Andelen är nu den lägsta sedan 1990, meddelade SCB i veckan.

bidrag

Utvecklingen av antal helårsekvivalenter i åldrarna 20–64 som försörjs med sociala ersättningar, 1990–2017. (Källa: SCB)

Ändå lyfte Ulf Kristersson ”bidragsberoendet” när han talade på Moderaternas kommunkonferens. Enligt Kristersson har Moderaterna till skillnad från regeringen ”konkreta förslag”, såsom bidragstak, för integrationen.

– Ur statistiken talar tragiken, sa Ulf Kristersson.

Men ur statistiken talar även den förda regeringspolitiken; enligt Arbetsförmedlingen minskar nu arbetslösheten både för inrikes och utrikes födda, konkreta insatser ger resultat.

snabbare-vag-till-etablering-graf

Andelen förvärvsarbetande flyktingar mottagna 2007–2015. (Källa: SCB)

– Det är en stark arbetsmarknad och arbetslösheten sjunker stadigt, både bland inrikes och utrikes födda. Och det går allt bättre för de nyanlända. Just de subventionerade anställningarna är en viktig väg in. Och vi ser att extratjänsterna i offentlig sektor har varit väldigt lyckosamma, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, till SR.

Integrationsutmaningen är fortsatt stor de närmaste åren. Men ny statistik från SCB visar samtidigt att tiden för en nyanländ att etablera sig på arbetsmarknaden stadigt minskar.

För dem som kom till Sverige 2007 tog det nio år för att 55 procent skulle komma i arbete. (Måttet handlar inte om ett första jobb utan om varaktiga inkomster.) Nu visar det sig att av dem som kom 2012 fått har 50 procent etablerat sig efter fem år.

Och sett över två år är etableringssiffrorna nu dubbelt så bra som för fem år sedan.

Kristersson tog även upp ”förra årets rekordnivåer” när det gäller skjutningar. Moderatledaren nämnde dock inte de senaste siffrorna, att antalet skjutningar och dödsskjutna nästan har halverats januari–april i år jämfört med 2017, tack vare polisiär kraftsamling och straffskärpningen vid årsskiftet som ger obligatorisk häktning för grovt vapenbrott. Den positiva statistiken toppade Rapports nyhetssändning två dagar före Kristerssons tal.

Det visar Socialdemokraternas utmaning i valrörelsen. Att de positiva siffrorna inte drunknar i svartmålningen.