Starkt parlament ger progressiv EU-politik

Åsa Westlund, EU-nämndens ordförande. Foto: Maria Persson/AiP

Åsa Westlund, EU-nämndens ordförande, är lätt optimistisk inför det stundande EU-valet. Men hon ser risker med ett än mer fragmentiserat parlament som då tappar i makt.

Det kommande EU-valet beskrivs som viktigare än någonsin och som ett ödesval. De högerextrema partierna rustar och risken finns att den partigrupp i EU-parlamentet där flera av dem befinner sig får fler mandat efter valet än vad de har i dag.

Skillnaden är också att de partier som är EU-kritiska i dag ser det som viktigt att arbeta mot EU inifrån EU-parlamentet.

Finns samma förhållningssätt i riksdagens EU-nämnd?

– Både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är av den uppfattningen att de tycker att Sverige ska lämna EU och det märks också när de för fram sin politik om att EU inte bör ägna sig åt olika områden. Sverigedemokraterna tycker till exempel när det gäller mänskliga rättigheter och EUs värderingar att EU inte ska lägga sig i om Ungern och Polen följer rättsstatens principer eller inte, säger Åsa Westlund (S), ordförande i EU-nämnden.

Det är i riksdagens EU-nämnd som regeringen förankrar sin EU-politik inför möten och beslut i EUs olika råd och det är Åsa Westlund som ska hålla ordning på riksdagspartiernas representanter som sitter i nämnden.

Använder vissa partier EU-nämnden för att föra fram kritik mot regeringen?

– Absolut, men det har ändå varit förhållandevis konstruktiva diskussioner. Om det hade funnits ett tydligare regeringsalternativ hade det nog varit mer attraktivt att ställa till problem. Vi försöker också i nämnden att hitta breda lösningar. Så var det även under den borgerliga regeringen.

När det gäller EU-parlamentet finns det, om det blir ett än mer fragmentiserat parlament, en risk att det blir svårare att hitta breda majoriteter för lösningar. Det kan innebära att ministerrådet får större inflytande.

– I frågor där vi behöver ”köra över” länder som bromsar för mycket blir det svårare att ta beslut om alltför mycket makt hamnar hos ministerrådet, säger Åsa Westlund.

I frågor där vi behöver ”köra över” länder som bromsar för mycket blir det svårare att ta beslut om alltför mycket makt hamnar hos ministerrådet.

Det är särskilt dåligt när det gäller till exempel miljöfrågor, menar hon, eftersom tendensen är att om ministerrådet får bestämma sätter det land som vill minst dagordningen.

– Har vi däremot ett starkt parlament då blir det mer progressiv lagstiftning för miljön, säger Åsa Westlund.

De två största partigrupperna i EU-parlamentet, Europeiska folkpartiet, EPP, där Moderaterna ingår, och Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet, S&D-gruppen, där Socialdemokraterna ingår, riskerar att tappa många mandat i det kommande valet.

Det är EU-nämndens ordförande Åsa Westlund fullt medveten om, men hon känner sig ändå lätt optimistisk:

– Det har ändå gått vår väg nu. S gick hyfsat bra i valet i höstas med tanke på hur trenden hade sett ut i Europa. Vi lyckades också förhandla oss fram till regeringsmakten. Det har gått bra för Socialdemokraterna i valen i Spanien och Finland. Så jag är optimistisk och tror att vinden är på väg åt rätt håll igen och att detta kommer att avspegla sig i Europaparlamentsvalet.