Starkt engagemang märks på kongresser

Socialdemokrater från norr till söder har kongressat och diskuterat regionala frågor. Bilden från kongressen i Jönköpings län. Foto: Simon Johansson

Säsongen för distriktsårskongresserna är över och Socialdemokraternas 26 partidistrikt har genomfört sina kongresser.
Vilka beslut fattades? Vad stod högst upp på dagordningarna och vilka frågor väckte mest debatt? Aktuellt i Politiken har tagit tempen på årets distriktskongresser.