SSU tar krafttag mot hedersförtryck

Manifestation på Medborgarplatsen i Stockholm mot hedersförtryck. Foto: Björn Adriansson

8 mars, internationella kvinnodagen, och SSU går ihop med de andra ungdomsförbunden mot hedersförtryck av kvinnor i Sverige i dag.

SSU gör gemensam sak med de andra ungdomsförbunden från partierna bakom januariavtalet. I dag manifesterar man på Medborgarplatsen i Stockholm mot hedersförtryck tillsammans med Grön ungdom, Centerpartiets ungdomsförbund i Stockholm och Liberala ungdomsförbundet i Stockholm.

– Vi är vana att peka ut varandras olikheter och det är viktigt, men det är minst lika viktigt att stå sida vid sida i frågor där vi är överens, säger Philip Botström, SSUs ordförande och en av talarna på manifestationen.

Han säger att det är bra att regeringen i enlighet med januariavtalet ska stärka skolans kunskaper kring hedersförtryck, men att det inte räcker.

– Vi kräver att ambitionen utökas till att gälla alla de yrkesgrupper och verksamheter som dagligen kommer i kontakt med ungdomar. Det gäller exempelvis ungdomsmottagningar, socialtjänsten och skolhälsovården. Vi vill se lokala handlingsplaner i alla Sveriges kommuner, avslutar Philip Botström.

Foto: Björn Adriansson