SSU ställer krav på höjda kapitalskatter

SSU:s ordförande Lisa Nåbo och förbundssekreterare Diyar Cicek. Foto: Jan Söderström/AiP

På fredagseftermiddagen inleddes SSU-kongressen i Norrköping med krav på tydligare ekonomisk politik för minskade klyftor och investeringar i grön omställning samt skatter på EU-nivå.
Det väntas även bli het debatt om ledningens öppnande för kärnkraft som en del i den svenska energimixen.

Övergripande är att SSU vill åter få upp de ekonomiska orättvisorna på politiska dagordningen. Förbundet kräver tydliga konkreta förslag, inte minst på skatteområdet, från partiledningen, redan i höst.

– Vi kan inte bara i opposition med att vi har en annan statsministerkandidat. Vi måste var en opposition som har en annan politik. Det är det vi ska staka ut riktningen för här, säger SSU:s ordförande Lisa Nåbo som kom till invigningen i en kofta med budskapet ”Tax the rich”.

SSU ställer krav på ökade kapitalskatter, en ny arvs- och gåvoskatt samt en ”modern fastighetsskatt”.

”För att dessa kapitalskatter i huvudsak ska påverka de allra mest förmögna bör de ha generösa grundavdrag och beräkningsgrunder som undantar vanliga hushåll och fastigheter. Dessutom bör ränteavdraget för den som äger sitt boende successivt fasas ut genom sänkt tak för maximalt avdrag.”

Ökade skatteintäkter krävs för att finansiera hålet i välfärden och den gröna omställningen.

Känslan av att det är bråttom, inte bara i klimatfrågan, lyser igenom det politiska programmet. Dessutom måste socialdemokratin när den nu inte är låst av uppgörelser med andra partier, bli offensivare, menar SSU-ledningen. 

Vilken politisk signal ska den här kongressen sända?

– Jag tycker att vi ska satsa in i framtiden. Det går inte att luta sig tillbaka och tänka att regeringen ska falla och då kan vi ta över med business as usual. Det dags att på allvar göra upp med den nyliberala idé som man har ganska bekväm med i 20–30 år, säger Lisa Nåbo.

Partisekreterare Tobias Baudin var närvarande under invigningen. Magdalena Andersson kommer på lördagen när den kongressarbetet börjar på allvar.

– Jag hoppas att partiledningen lyssnar. Det är en ung generation SSU:are som har många år av engagemang kvar, som inte kommer att göra det lätt för partiet, nationellt eller hemma lokalt, om man inte börjar satsa på oss, säger Lisa Nåbo.

Förutom det ekonomiska politiken, välfärden och klimatet ska även ett EU-politisk avsnitt behandlas md förslag om att EU ska få en delvis beskattningsrätt, med möjlighet att införa en tobinskatt, transaktionsskatt och exitskatt samt ett fördjupat försvarspolitiskt samarbete.