SSU sätter press – beskatta de rika!

SSU:s ordförande Lisa Nåbo och förbundssekreterare Diyar Cicek. Foto: Jan Söderström/AiP

SSU sätter ökad press på Socialdemokraterna att ta bladet från munnen om höjda kapitalskatter. 
SSU-kongressen öppnar för kärnkraft under omställningen och säger nej till Nato.

SSU-kongressen i Norrköping 4–7 augusti markerade den frustration som ungdomsförbundet visat efter valet i allmänhet och S skuggbudget i synnerhet. SSU efterlyser mer av klassisk socialdemokratisk omfördelande skattepolitik, såväl konkreta förslag som kommunikation från ledningen. Inte när partiet går till val om tre år utan här och nu.

– Vi kan inte bara var i opposition med att vi har en annan statsministerkandidat. Vi måste vara en opposition som har en annan politik, säger Lisa Nåbo som omvaldes som ordförande på kongressen. 

Fyra år av kompromissande mot mitten har hämmat socialdemokratin. Nu måste partiet släppa handbromsen och våga ta strid i den ekonomiska politiken, menar SSU. Kongressen antog flera krav på höjda kapitalskatter, en ny arvs- och gåvoskatt samt en ”modern fastighetsskatt”.

Lisa Nåbo ko till SSU-kongressen i en stickad kofta med budskapet Tax the rich.

Krav som förbundet menar att partiet borde driva redan nu, i stället för att oroa sig över hur man håller ihop oppositionen.

– Om vi inte får driva den politik som vi vill och säga vad vi tycker när vi i är regeringsställning. Och så får vi inte heller göra det i opposition – vad är det han säger Emil – när i hundan ska jag få säga vad jag tycker? Det är där vår frustration kommer ifrån, säger Lisa Nåbo.

Skattepolitiken ska göras till en vinnarfråga, enligt SSU-ledningen, inte vara något att ängslas över.

– Vi tror att det är en populär riktning, att alla ska vara med och bidra efter förmåga. Det har vi sagt i generationer i Socialdemokraterna. Men vi har inte levererat. Då hade vi haft skatt på kapital som åtminstone går i linje med hur vi beskattar inkomst.

– Vi hade inte gått med på att plocka bort värnskatten. Inte tvekat på att införa den här beredskapskatten för att finansiera försvaret, säger Lisa Nåbo.

SSU mjukade upp avvecklingslinjen när det gäller kärnkraften. Kongressen sa ja till att alla fossilfria energislag i dagsläget behövs för att klara klimatomställningen. 

– Beslutet har vuxit fram i takt med en ökad oro för klimatet och framtiden och att elektrifieringen inte är ett om utan ett när. Då måste vi också öka produktionen. Men det är inte en enkel diskussion, säger Lisa Nåbo.

SSU vill ha tydligt åtagande för att den gröna omställningen inte minskar jämlikheten, samt ett statligt ägande av elnät och järnvägsnät.

 – Det har blivit allt mer uppenbart hur naiva vi varit i att lägga ut kritisk infrastruktur på entreprenader till internationella riskkapitalbolag.  Elänätet behöver dessutom stora investeringar, det gäller också järnvägsnätet.

Här finns också mer EU-vänliga avsnitt än vad som tidigare förknippats med SSU. EU förslås få en viss beskattningsrätt, med möjlighet att införa en tobinskatt, transaktionsskatt och exitskatt. Dessutom efterlyses ett fördjupat försvarspolitiskt samarbete, med en möjlig framtida solidaritetsklausul i EU-fördraget. Men det ska samtidigt ses som en motvikt i ljuset av Nato-medlemskapet, som SSU-kongressen gjorde tummen ned till.

– Det är ingen som vill bygga en mur kring Sverige, att vi ska klara oss själva. Men hur långt man är beredd att gå, om ska vi ha en gemensam armé, krisberedskap eller humanitärt stöd tillsammans, det är där nyanserna finns. Förbundsstyrelsen föreslår ingen gemensam armé, däremot att man ska gemensam försvarsplanering, säger Nåbo.

SSU tänker inte sitta och vänta på att partiet blir offensivare utan jobbar för att öka förbundets inflytande över S-politiken. 

– Det vill göra organisatoriskt är att se till att våra medlemmar tar över arbetarekommunerna. Nu föreslår vi att våra medlemmar avgiftsfritt ska kunna medlemmar i partiet, säger SSUs förbundssekreterare Diyar Cicek.

Det behöver dock beslutas på en partikongress, vilket det finns delade meningar om.

– Varför är vissa inom partiet rädda för att SSU:are avgiftsfritt ska bli medlemmar i partiet? För att de vill någonting annat. Det som hotas är positionerna, säger Cicek.