SSU kräver nytt idépolitiskt S-program

Hur ska Socialdemokraterna kunna profilera sig som parti, återvinna förtroende och växa som rörelse samtidigt som partiet tvingas ta ansvar för kompromisser i regeringsställning?

SSU vill nu att hela partiet involveras i att ta fram ett nytt idépolitiskt program.

– Om vi lägger vår idéutveckling i regeringskansliet då har vi tappat bort oss som parti och folkrörelse, säger SSUs förbundssekreterare Andrea Törnestam.

Partikongressen har just inletts i Örebro. Där ska organisationsutveckling och kompetensförsörjning diskuteras. Men den stora frågan i kongresskorridorerna är vad som ska hända med partiet efter januariavtalet.

Debatten har bubblat sedan valet, det sämsta resultatet i modern tid. Partiet valanalys lyfte också vikten att klara av en socialdemokratisk opinionsbildning vid sidan om regeringsarbetet och att kompromissandet med Miljöpartiet gjorde S-politiken otydlig.

När nu Socialdemokraterna går in ett samarbete över blockgränsen är frågan än mer akut.

– Vi menar att det saknas krisinsikt efter valet. Vi gör ett av våra sämsta val i modern tid, säger SSUs ordförande Philip Botström.

SSU föreslår nu att hela partiorganisationen engageras i ett idéutvecklingsarbete om socialdemokratin på 2030-talet. Detta för att inte frågan ska ramla mellan stolarna eller bli för toppstyrt.

– Det är inte finansdepartementet som ska sätta ramarna eller riktningen för idéprogrammet. Det ska medlemmarna, S-föreningarna, vara med och göra. Rörelsen är det enda som vi äger helt och fullt, där inte Annie Lööf och Jan Björklund är med och påverkar, säger Philip Botström.

En av frågorna som kommer upp under organisationsavsnittet under fredagen är att skapa fler ledande partiuppdrag och höja statusen på dem. Enligt SSU är det också viktigt att dela på uppdragen mellan partiets förtroendeposter och exempelvis kommunalråd, så att partiet kan utkräva ansvar av sina företrädare.

Hur ska Socialdemokraterna lyfta?

Paula Örn, Göteborg:

– Vi måste tydliggöra vad som är Socialdemokraternas politik i alla kompromisser. Vi behöver bli bättre på att särskilja vad som är vår politik i överenskommelsen. Vi kan visa på vinsterna med januariavtalet, inte bara fokusera på det negativa. Lyft fram det vi vunnit tack vare att vi är skickliga förhandlare.

Sebastian Rasmusson, Västernorrland:

– En grupp vi är dåliga på att attrahera är unga väljare. Vi behöver utveckla skarpare politik när det gäller psykisk ohälsa och klimatet och vi behöver bli bättre på att lyfta fram unga väljare i organisationen.

Anna Skarsjö, Göteborg:

– Vi måste skapa relevant politik för medlemmarna i de fackliga leden. Vi har tappat dem de senaste åren och vi måste hitta tillbaka dit.

Lenita Ericson, Norrbotten:

– Genom att nå de unga väljarna, genom det digitala. Vi måste bli bättre på sociala medier och förstå att vi måste finnas på andra ställen och i andra former.

Enkät: Maria Persson