SSU-kongressen antar stort reformprogram

Andrea Törnestam och Philip Botström håller i en affisch för SSU: kongress 2017

 

Idag fredag samlas 100–årsfirande SSU till kongress. På agendan står ett reformprogram för ökad jämlikhet och ett högt organisatoriskt mål om 50 000 medlemmar om tio år.
– Reformprogrammet ska Stefan Löfven kunna använda i sin regeringsförklaring, säger SSU:s ordförande Philip Botström.

SSU-kongressen äger rum på Stockholmsmässan. Att temat är den för SSU klassiska frågan om jämlikhet passar en kongress som både blir en manifestation över en stolt historia och samtidigt ska anta ett åtgärdsprogram.
– Vi ser att klyftorna växer, även om det går bra för Sverige. Vi ser att våra barn får olika chans beroende på bakgrund. Vi ser en segregerad arbetsmarknad, en växande oro i omvärlden och att högerextremismen vinner ny mark. Allt detta har påverkat de reformförslag vi lägger, säger Philip Botström.

S-kongressen tog delar av SSU:s krav på ökad likvärdighet, satsningar på elevhälsan och rättvisare resursfördelning. SSU fortsätter att driva ett integrerande skolval, där blandad elevsammansättning är den viktigaste urvalsprincipen. Livslång kompetensutveckling är en annan viktig framtidsfråga.
– Vår ungdomsgeneration kommer att behöva byta jobb sju, åtta gånger. Det finns i dag ingen infrastruktur som möjliggör detta. Vi vill se ett helt nytt system, både för att göra det lättare för unga, oavsett var man bor i Sverige, att ta del av en högre utbildning, ställa om, bygga på sin kompetens och se till att högskola och universitet får ett tydligare omställningsuppdrag.

500 000 nya välfärdsjobb till 2025, ökad kapitalbeskattning, samt att heltids- och tillsvidareanställningar blir norm på arbetsmarknaden är några andra av reformförslagen.
Behovet av ett långsiktigt hållbart migrationssystem är en av anledningarna till att EU-politiken lyfts fram på det en gång EU-kritiska SSU:s kongress.
– Vi har sett behovet av att reformera EU, göra EU mer demokratiskt och se till att EU tar gemensamt ansvar för fler av de frågor som är viktiga för oss unga,
säger Philip Botström.

Kongressen samlar 249 ombud varav hälften gör sin första kongress. Det organisatoriska programmet har höga mål.
– När vi firar 110 år ska vi vara långt många fler medlemmar, då måste vi steppa upp vårt organisatoriska arbete. Det är det bästa sättet att vinna förtroende för de värderingar som har varit gällande i SSU, demokrati och jämlikhet, säger SSUs förbundssekreterare Andrea Törnestam.

Målet är 50 000 SSU-medlemmar om tio år och att sluta ungdomsgapet, det vill säga att färre unga än äldre röstar på Socialdemokraterna. Ska ungdomsgapet slutas måste en S-ledd regering visa förändringsvilja, säger Botström.
– Det finns ett förändringstryck från unga. Även om Socialdemokraterna i regeringsställning har både fått ned arbetslösheten för unga, skapat fler utbildningsplatser och det byggs rekordmånga bostäder, så är min största oro att regeringspartierna drar sig tillbaka med armarna i kors. Är det något som inte premieras just nu så är det nöjda politiker.

Hög reformtakt är alltså receptet som SSU-kongressen ordinerar. Något för Stefan Löfven att inspireras av när han besöker kongressen på måndag.

Följ kongressen här

Fredag 11/8
14.00 Invigning
14.45-15.00 Tal av Karl-Petter Thorwaldsson

Lördag 12/8
11.50-12.00 Tal av Magdalena Andersson
16.45-17.00 Tal av Lena Rådström Baastad

Söndag 13/7
13.30-14.00 Tal av Andrea Törnestam
14.00-14.30 Val av förbundsstyrelse
15.30-15.45 Tal av Margot Wallström

Måndag 14/7
11.30-12.00 Tal av Stefan Löfven
14.00-14.30 Linjetal av Philip Botström

Spara

Spara