Sprickor i fasaden på Sahlgrenska

– En specialiserad akutvård ställer stora krav på både organisation och finansiering. Den senaste tidens höga belastning har avslöjat brister på Sahlgrenska som inte syns i normala fall. Det säger Cecilia Dalman Eek, vice ordförande i Sahlgrenska universitetssjukhusets styrelse och sjukvårdspolitiker för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Hon kommer direkt från ett möte på Sahlgrenska. Mobiltelefonen ringer – det är Göteborgs-Posten som vill ha en kommentar om situationen på sjukhusets akutmottagning. Cecilia Dalman Eek sjunker ned i en snygg men obekväm caféstol på fiket i Guldhedens vattentorn och hänger av sig jackan.

– Jag fick mina två meningar och Johnny Bröndt (M, styrelseordförande i SU, reds anm) fick en hel intervju. Men det är bra, då ligger ansvaret där det ska ligga, säger hon med ett snett leende.

Den senaste tiden har media rapporterat om en allt mer ohållbar situation på Sahlgrenska sjukhusets akutmottagning. Patienter i korridorerna, utmattad personal och väntetider på mellan fyra och tolv timmar. Sjuksköterskor och läkare verkar hoppa strömhopp från ett sjunkande skepp. Men problemet är inte nytt, säger Dalman Eek.

– Sahlgrenska har haft problem till och från i flera år. Det finns flera orsaker – det gick inte åt skogen bara för att de borgerliga tog över i Västra Götalandsregionen. Men de har förvärrat situationen, kan man säga.

Hur då?

– SU har inte kompenserats på flera år för befolkningsförändringarna i Göteborgsregionen. När Socialdemokraterna styrde regionen togs det fram en ny resursfördelningsmodell som skrevs under av alla partier på våren 2014, men när de borgerliga tog över lades den på is. Nu ska den genomföras men med olika byråkratiska knep har man sett till att det ändå inte blir särskilt mycket mer till Göteborg.

Men Jonas Andersson (sjukvårdsregionråd för Liberalerna, reds anm) hävdar ju att Sahlgrenska har fått ökade anslag under de senaste två åren.

– Så är det. Sjukhuset har fått ökade anslag men också många fler uppdrag. Vi ska satsa mer på psykiatri, mer på cancervård och så vidare. Det handlar inte om några reella resurstillskott eftersom pengarna ska gå till nya verksamheter. Det har alltså blivit svårare och svårare att klara grunduppdraget. Det märks tydligt på Sahgrenskas akut.

Cecilia Dalman Eek pekar på att det måste finnas vårdplatser till akut sjuka. Det har de borgerliga inte kontroll på, menar hon.

– Det förra socialdemokratiska styret jobbade hårt med att ha koll på hur många vårdplatser som fanns tillgängliga. Vi satte ett tak på 90 procents beläggningsgrad. Blev det fler patienter än så fick de flyttas till andra sjukhus, just för att vi visste att verksamheterna inte fungerar när det blir för många patienter. Hela kedjan slås sönder. Det här har inte de blågröna prioriterat. Tvärtom faktiskt, de har sparat en massa pengar centralt och pytsat ut dem i små projekt här och där, säger hon.

– Min första erfarenhet som sjukvårdspolitiker efter maktskiftet var bisarr. Det var ett möte där de olika sjukhusledningarna skulle presentera sin ”bästa idé” för att minska köerna på akuten. Den som ”vann” skulle få extra pengar. Det var ett rent ideologiskt arbetssätt och så kan man inte bedriva en jämlik sjukvård. Det är oacceptabelt.

Men Cecilia Dalman Eek är noga med att säga att problemen på Sahlgrenskas akutmottagning, och i förlängningen på resten av sjukhuset eftersom de fortplantar sig vidare i systemet, inte bara är beroende på politiska vägval.

– Nej, det är sällan så enkelt. Då har man en alldeles för svartvit bild av hur sjukvården fungerar, och samhället för den delen. De senaste fem åren har söktrycket på Sahlgrenskas akut ökat med 20 procent och det har ställt enormt mycket större krav på en fungerande organisation och struktur. Det är när pressen blir för hård som det visar sig vilka kulturer som inte fungerar särskilt bra.

Som sprickor i fasaden?

– Ja, precis. SU har utvecklat ett personcentrerat arbetssätt under flera år men det har varit trögt att implementera det på Sahlgrenska, till exempel. Och Östra sjukhuset har ett system för att sortera patienter som fungerar bättre än det som används på Sahlgrenska. Dessutom har vi bekymmer med att patienter ligger kvar på sjukhus trots att de borde ha flyttats över till primärvården.

Vad beror det på?

– En utredning från regionen och Göteborgs stad visade tre olika orsaker. Dels klarar inte primärvården alltid att med kort varsel ta emot patienter som behöver fortsatt vård utanför sjukhuset. Dels finns det inte alltid plats på kommunens korttidsboenden eller andra vårdenheter. Och ibland är patienter som statistiskt räknas som färdigbehandlade helt enkelt inte klara för att lämna sjukhuset. Det kan vara saknade medicinlistor eller provsvar som läkaren måste vänta på.

Cecilia Dalman Eek tar en klunk kaffe.

– Min uppfattning är att samarbetet mellan kommunerna och regionen måste bli bättre.

Bortsett från det, vad anser du behöver göras för att lösa situationen på Sahlgrenska?

– Jag tror att det behöver vara fler som arbatar på akuten för att minska arbetsbelastningen.

– Som socialdemokrat är det helt centralt för mig att vården ges lika för alla och finansieras gemensamt. Det är just för att den aldrig varit marknadsstyrd som den svenska sjukvården blivit en av världens bästa. Om den politiska ledningen i regionen tycker att det svenska systemet är bra måste de vara solidariska med det och inte fortsätta lägga ut vård på entreprenad och strunta i att kompensera för ett allt hårdare söktryck, säger hon.

[blockquote author=”” pull=”left”]”Det är inte effektivisering som saknas utan resurser. Och arbetsro”.[/blockquote]

– Vi behöver ett stort universitetssjukhus för att ta hand om de svårast sjuka patienterna, hålla ihop vårdkedjorna, se till att det bedrivs bra forskning och utbildning. I dag är SU Sveriges mest effektiva universitetssjukhus. Vi gör mer än Karolinska till två tredjedelar av deras budget. Men de senaste årens besparingar sliter på personalen. Det är inte effektivisering som saknas utan resurser. Och arbetsro, fortsätter Cecilia Dalman Eek.

Hon tittar ut över vattentornets rundade tak mot sjukhuskomplexet.  Solen sjunker långsamt i väster.

– Jag har frågat vad de borgerliga egentligen vill med SU men några svar har jag inte fått.