Somrigt och politiskt i Brunnsvik

Flygfoto över Brunnsvik. Foto: Brunnsvik Folkhögskola

De sista dagarna i juni arrangerades Brunnsviksdagarna på Brunnsviks folkhögskola utanför Ludvika. Med seminarier, samtal och kulturinslag är tanken att evenemanget ska vara en radikal mötesplats för engagerade i folkrörelsearbete.
– Brunnsviksdagarna är en ny årlig tradition, säger rektor Jörgen Hammarin.