Södra Afrikas krav inför klimatmötet

Länderna i södra Afrika står bara bakom en bråkdel av de globala koldioxidutsläppen – men drabbas redan mycket hårt av dess konsekvenser. Inför klimatmötet COP26 kräver regionens företrädare att de rika länderna tar krafttag mot utsläppen – och bidrar med de pengar som krävs för anpassningsåtgärder.