Socialdemokratins födelsedag

Ska man tala om en födelsedag för socialdemokratin i Sverige var det söndagen 6 november 1881, klockan sju på kvällen. Då höll August Palm tal i stora salen på Hotell Stockholm i Malmö under rubriken “Vad vilja socialdemokraterna”.

Det var det första föredraget om socialdemokrati i Sverige. Dagen, Gustav Adolfsdagen, ska Palm ha valt avsiktligt för att utmana firandet av den krigiska monarken.

August Palm reste sedan i många år oförtröttligt runt i Sverige för att agitera. Ofta var han tvungen att hålla möten ute i friska luften eftersom han inte fick hyra lokal, eller för att stadens myndigheter portade honom, för att tala om så omstörtande saker som allmän rösträtt och arbetarrörelsens organisering.

1896 fick arbetarrörelsen sin första riksdagsledamot då Hjalmar Branting, astronomi och tidningsman, valdes in på en liberal lista. När Socialdemokratiska Arbetarepartiet bildades påskhelgen 19–22 april 1898, i en lokal på Tunnelgatan 12 (i dag Olof Palmes gata) var August Palm ett av kongressombuden. Partiet bildades av 49 ombud från 14 orter, varav en kvinna: tobaksarbetaren Alina Jägerstedt.

 

August Palm var också den förste i Sverige att dömas till fängelse för att sprida socialdemokratisk propagande, för ett föredrag han hållit utanför stadsgränsen till Hudiksvall.

Palm fick under sitt liv uppleva den allmänna rösträttens införande och att socialdemokratin blev en politisk kraft att räkna med. När han dog 14 mars 1922 ledde Hjalmar Branting en socialdemokratisk regering.