Socialdemokraternas politik – en beredskapspolitik för vår tid

I motsats till den SD-ledda regeringen har Socialdemokraterna lösningar som kan bygga ihop samhället igen, skriver Åke Persson från S i Örgryte. Foto: Maria Persson/AiP

Socialdemokraterna står i begrepp att formulera ett nytt partiprogram. Det är bra. Det behövs en ny berättelse som klart och tydligt visar våra medlemmar och medborgarna vad vi vill. ”Folkhemmet” har varit en fantastisk symbol för vår politik under årtionden. Men det känns som att vi nu behöver ett nytt begrepp att samlas kring. Därför föreslår jag en delvis ny bild, som kan ses som en förlängning av ”Folkhemmet” som idé: En beredskapspolitik för vår tid. Den är ett sätt för S att omformulera sig samtidigt som den tydligt uttrycker genuina S-värderingar. Den kan också vara en plattform, ett paraplybegrepp, för en offensiv S-politik framöver. För det är just beredskap vår politik ytterst handlar om: För oss socialdemokrater innebär beredskap att kunna möta världen så att var och en kan leva ett rättvist, värdigt och tryggt liv.

Det har inte undgått någon, utom uppenbarligen statsminister Ulf Kristersson, att Sverige befinner sig i ett svårt läge på många sätt: En välfärd som går på knäna, köer och nedskärningar inom sjukvården, en skola där många elever inte går ut med fullständiga betyg, en privatiserad skola där glädjebetyg ges och där skattemedel hamnar i riskkapitalisters fickor, en ökad ekonomisk ojämlikhet som drar isär Sverige och som skapar stora klyftor, en segregation där många utlandsfödda hamnar i utanförskap och där ungdomar i stället söker sig till gängkriminalitet och religiös radikalisering, en osäker omvärld i form av krig och konflikter, en klimatkris där åtgärderna inte är tillräckliga för att nå målen. Och så vidare, och så vidare.

Och i detta enormt utsatta läge, det svåraste på mycket, mycket länge, har vi nu en regering som inte gör det som är bra för Sverige. I punkt för punkt av alla problem sviker regeringen befolkningen, och den ägnar sig mest åt att göra … ingenting överhuvudtaget som skulle kunna föra landet i rätt riktning.

I punkt för punkt av alla problem sviker regeringen befolkningen, och den ägnar sig mest åt att göra … ingenting överhuvudtaget som skulle kunna föra landet i rätt riktning.

Regeringen drar sig undan, i fråga efter fråga, och gömmer sig bakom Sverigedemokraterna som styr skutan. Det måste kännas skönt att inte ta ansvar. Regeringen för en politik som polariserar och river ner och som håller all privatisering om ryggen, den driver en politik där regionerna och kommunerna tvingas till drakoniska nedskärningar som har ödesdigra konsekvenser för medborgarna, den satsar endast på repressiva åtgärder mot kriminaliteten, och när förebyggande åtgärder måste till gör den så att skolor måste skära ned, den försvårar föreningsliv och den drar ner på folkhögskolor, den för en klimatpolitik som ökar utsläppen i stället för att minska dem. Så kan vi inte ha det, så kan vi inte hålla på. Det är katastrof.

I motsats till den SD-ledda regeringen har Socialdemokraterna lösningar som kan bygga ihop samhället igen. Vi har gjort det förr och vi ska göra det igen. Vi har en politik i tiden, för vår tid – en beredskapspolitik. För oss socialdemokrater innebär beredskap att kunna möta världen så att var och en kan leva ett rättvist, värdigt och tryggt liv.

En beredskap som innebär att vi minskar klyftorna genom en rättvis skattepolitik och schysta villkor så folk kan leva sina liv i trygghet.

En beredskap som gör att när du blir sjuk så får du vård efter behov.

En beredskap som gör att vi når målen för klimatet genom tydliga förutsättningar för en grön omställning utan fossila bränslen.

En beredskap där skolor ger framtidstro till ungdomar i stället för utslagning och glädjebetyg.

En beredskap där kvinnor och män bygger jämställdhet tillsammans utan fortsatt diskriminering av och våld mot kvinnor.

En beredskap där kulturskapande är en förenande och förnyande kraft.

En beredskap som folkbildar för att stå emot anti-demokratiska krafter och som värnar demokratin.

En beredskap som håller samman Sverige och inte drar isär.

”Hjärtat skall gro av drömmar, annars är hjärtat armt”, skrev poeten Bo Bergman. I Ulf Kristerssons Sverige drömmer man bara mardrömmar. I Socialdemokraternas Sverige kan vi drömma stort igen. Socialdemokraterna har en sammanhållande politik, på område efter område – en beredskapspolitik för vår tid. För ett rättvist, värdigt och tryggt liv.

Åke Persson
Härlanda, S i Örgryte

Vad tycker du? Skriv gärna till [email protected] om du vill medverka på debattsidan.

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.