Socialdemokraterna skriver nytt internationellt program

En S-arbetsgrupp ska utarbeta ett förslag till nytt internationellt program. Foto: Linn Malm

Socialdemokraterna kommer att anta ett nytt internationellt program på partikongressen 2021.

Arbetet leds av Ann Linde och Peter Hultqvist och inleds med ett rådslag.

När det senaste programmet togs fram, 2005, var Ann Linde internationell sekreterare för Socialdemokraterna. Nu är hon utrikesminister och ska jobba tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist, som även är ledamot i verkställande utskottet, för att leda arbetet. De som håller i pennan är Johan Hassel, internationell sekreterare, och Emma Karlsson, politisk sekreterare för Socialdemokraterna i riksdagens utrikesutskott.

Mellan mars och september blir det ett rådslag där alla partidistrikt får ta ställning till tio-femton olika frågor.

– Huvudfrågan är vad målen och visionerna är för en socialdemokratisk internationell politik fram mot 2030. Det handlar inte om dagspolitik. Erfarenheterna jag hade för 15 år sedan var att det kom otroligt många förslag och synpunkter från partiorganisationen, jag hoppas att det finns samma intresse nu, säger Ann Linde.

Arbetsgruppen som partistyrelsen har utsett att ta fram programmet hade sitt första möte 27 januari. Den kommer att arrangera ett antal rundabordssamtal till vilka även externa personer bjuds in för att sätta igång diskussionerna. Och ett antal fördjupningsgrupper kommer att diskutera bland annat utvecklingspolitik, global klimatpolitik och Europahandelspolitik och sedan ta fram rapporter på sina respektive områden.

Partistyrelsen kommer att få en första rapport om huvudinriktningen i höst och sedan arbetar man vidare med att ta fram ett färdigt förslag till partikongressen i Göteborg maj 2021.

– Jag tror att partiet längtar efter att få diskutera internationella frågor i ett positivt sammanhang, för tyvärr är det ju så att det händer väldigt mycket negativt runtom i världen.

Ann Linde räknar upp några exempel. Attacker mot de multilaterala samarbeten som är så viktiga för Sverige. Irak som en skådeplats för konflikten mellan Iran och USA. USAs plan för fred mellan Israel och Palestina, som inte bygger på folkrättsliga principer och där Palestina inte har varit med i diskussionerna.

– Det är en hel del som kan göra folk oroliga och som är negativt men egentligen finns det väldigt mycket kraft i internationellt samarbete. Så länge som Socialdemokraterna har funnits har de internationella frågorna varit en del av partiets själ och hjärta.

Internationella frågor fortsätter enligt henne att locka framför allt ungdomar till Studentförbundet och inte minst SSU, där solidaritetsfrågor är viktiga.

– Däremot kan man se att frågor som var viktiga förr, som nedrustning och motstånd mot kärnvapen, är mycket mindre politiskt heta nu – när de borde vara heta. Vi ser att länder vill börja upprusta på grund av att det är ett sämre omvärldsläge. Sverige har ju tagit ett initiativ på regeringsnivå om nedrustning av kärnvapen och jag hoppas nedrustningsfrågan ska åka högre upp på dagordningen.

I ljuset av allt elände som sköljer över en via nyheterna kan man ju undra hur en utrikesminister undviker att deppa ihop. Det har Ann Linde ett raskt svar på:

– Genom att ta initiativ och sätta igång samarbeten för bra saker.

Den feministiska utrikespolitiken som hennes företrädare Margot Wallström startade är ett bra exempel.

– Flera länder har tagit efter, där har Sverige verkligen gått före. Nu senast var det Mexiko för mindre än två veckor sedan.

Det här medför till exempel att kvinnor har fått ta plats i fredsförhandlingar och att flera länder bildar front mot dem som vägrar att diskutera sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Själv har Ann Linde tagit initiativ till en demokratisatsning inom utrikesdepartementet, ”drive for democracy”.

– Alla våra 108 utlandsmyndigheter ska jobba för demokrati i sina länder. Det handlar till exempel om att öka politiska partiers möjlighet att jobba, fackliga rättigheter och hbtq-rättigheter. Det är viktiga frågor som vi driver utrikespolitiskt men naturligtvis också sådant som bidrar till Sveriges trygghet.

Veckan efter intervjun ska Linde för första gången sedan hon blev utrikesminister ha ett långt möte med sin ryska motsvarighet Sergej Lavrov, men även träffa olika frivilligorganisationer.

Ryssland är ett stort grannland och därför är relationen mellan de två länderna viktig.

– Vi har en tvåspårspolitik. Vi är fortfarande stenhårda om att sanktioner ska gälla så länge som annekteringen av Krimhalvön och aggressionen fortsätter. Men det andra spåret är att vi behöver ha samarbete och dialog inom vissa områden, till exempel brottsbekämpning och klimat.

USA:s president Donald Trump har presenterat ”århundradets avtal” för fred mellan Israel och Palestina i Mellanöstern. Ska man säga något positivt så är det att frågan åtminstone diskuteras internationellt, för det har varit alldeles för tyst om Mellanöstern länge, enligt Ann Linde. Och att det slås fast att målet är att Palestina ska bli en egen stat.

Men…

– Förslaget bygger ju inte på folkrättsliga principer och sådant som man bland annat i FN-resolutioner har varit överens om väldigt länge, till exempel att bosättningarna strider mot folkrätten. Om bosättningarna ska vara kvar måste man förhandla om det, man kan inte plötsligt säga att nu är alla bosättningar lagliga. Du kan inte heller förhandla fram ett avtal mellan två parter om bara den ena får delta.

Ann Linde hoppas att EU ska stå fast vid att folkrättsliga principer ska respekteras och stödja en förhandling där båda sidor har möjlighet att få gehör för sina krav – båda parter måste ge och ta. Den ena parten kan inte diktera villkoren för den andra.

– Jag tror att den palestinska sidan kommer att få en hel del internationellt stöd nu för att de måste få vara med i en förhandling. Jag hoppas att det kan bli nya förhandlingar om en tvåstatslösning och att Palestina bestämmer sig för att man vill vara med.