Socialdemokraterna ska ta på ledartröjan i klimatdebatten

Enligt SVTs stora valundersökning var varken miljö eller klimat bland väljarnas tio viktigaste frågor.

“Jag vill genomföra en klimatomställning som funkar för vanligt folk, en klimatomställning som skapar jobb”, var Magdalena Anderssons budskap från en scen i Göteborg. Klimatomställningen ska vara rättvis och snabbas på genom en grön industriell revolution i hela landet. Mindre fokus på individens ansvar och nya miljöskatter och mer på gröna kreditgarantier och 30 000 nya laddstolpar. En framtidsinriktad och hoppfull klimatomställning som vi gör tillsammans.

Det räckte inte.

Från både forskare och miljörörelsen kom å ena sidan kritik att förslagen var för få och otillräckliga. Utsläppen måste minska här och nu och det kräver både ny teknik och beteendeförändringar sa de. I debatterna anklagades regeringen å andra sidan för att omställningen gjorde allting dyrare och att det ändå inte spelade någon roll för det globala klimatarbetet. Socialdemokraterna svarade med att lovvärt peka ut klimatomställningen som vårt stora samhällsprojekt – det gröna folkhemmet 2.0 – men lyckades inte riktigt följa upp med nya progressiva förslag. I det rådande omvärldsläget med skenande energipriser, oro för ekonomin och ett direkt krig i närområdet så hamnade klimatpolitiken på defensiven i valrörelsen.

Trots uppmaningar till politiken att ta klimatkrisen på allvar från både näringslivet och forskare så uteblev också den folkliga mobiliseringen. Enligt SVTs stora valundersökning var varken miljö eller klimat bland väljarnas tio viktigaste frågor. Fokus låg i stället på trygghet, energipriser och vård och skola.

Samtidigt visar Naturvårdsverkets analys från 2021 att en majoritet tycker att åtgärder mot klimatkrisen är viktigt och att både Sverige som land och vi som individer kan bidra. Däremot tycker fler att andra samhällsfrågor är viktigare och i Novus analys från samma år pekar fler ut EU som betydligt viktigare aktörer än Sverige.

Inget parti eller land kommer undan klimatkrisen eller behovet att ställa om.

Det finns många lärdomar att dra av valrörelsen som gått och inför de som stundar. Dels blev konfliktlinjerna i klimatpolitiken gentemot andra partier för tunn, många partier lovade att sätta in åtgärder mot klimatkrisen samtidigt som man argumenterade att samma åtgärder fick stå tillbaka när priserna ökade. Dels var betydelsen av de kommande fyra årens klimatarbete för oklar, många stödjer att Sverige är ett föregångsland men saknade kopplingen till det globala klimatarbetet. Trots ännu en varm sommar, inte minst i Europa, så fick andra samhällsfrågor avgöra valet. Även om partiet inte nödvändigtvis förlorade på klimatpolitiken så vann vi inte på den heller.

Men det kommer snart fler val där klimatfrågan får en ny chans att stå i centrum. Inget parti eller land kommer undan klimatkrisen eller behovet att ställa om. Det är ett faktum att omställningen går för långsamt och att alla – oavsett regering – behöver fortsätta kämpa för att få till en hållbar strukturomvandling.

Jag är övertygad om att en socialdemokrati som både driver på för en radikal klimatpolitik och kombinerar det med en ambitiös välfärdspolitik har de bästa förutsättningarna för att både skapa acceptans för omställningen och att genomföra den på riktigt. I höst ska Sverige ta fram en ny klimathandlingsplan och i vår leda EUs klimatförhandlingar och redan där har vi chansen att visa på att vi menar allvar med att prioritera klimatarbetet och vässa vår politik med nya politiska förslag:

Vi behöver tydligare stå för en offensiv klimatpolitik i EU och synka Sveriges klimatarbete med EUs nya klimatmål. Att värna tryggheten i omställningen är centralt även på europeisk nivå och därför måste Sverige stödja de nya kompensationssystemen för de regioner som står inför den tuffaste omställningen när antalet utsläppsrätter minskar.

Vi behöver fortsätta driva på för en långsiktig energiöverenskommelse och skapa enighet för mer billig el och energieffektiviseringar i hela landet. Även här behöver Sverige samarbeta med våra närmaste grannländer och tillsammans peka ut färdriktningen och ta fram de investeringar som behövs.

Vi behöver slutligen kraftsamla för en hållbar välfärd i omställningen. Hela landet behöver känna framtidstro och delaktighet i den omställning som kommer och då krävs tillit till det välfärdssamhälle som vi socialdemokrater har byggt upp. I alla kommuner och regioner som Socialdemokraterna nu tar över behöver välfärden i omställningen prioriteras.

Vår uppgift är tydlig. Klimatpolitiken blir bara stor med en folklig mobilisering. ”Och den mobiliseringen ska vi socialdemokrater leda”, för att låna Magdalena Anderssons ord från en annan scen i Göteborg.

Jakob Sahlin, medlem i Klimatsossarna.