Socialdemokraterna: 6 åtgärder för ökad svensk elproduktion

Fredrik Olovsson och Magdalena Andersson på dagens pressträff. Foto: Socialdemokraternas Youtube

För att klara jobb och investeringar handlar det om att ligga långt fram i klimatomställningen. S har sex förslag för mer el här och nu.

Under onsdagen presenterade Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, och Fredrik Olovsson, näringspolitisk talesperson för S, sex åt gärder som kan öka den svenska elproduktionen här och nu.

  • Regeringen måste prioritera de stora projekten med havsbaserad vindkraft som ligger på deras bord. Detta kan handla om 60 TWh, vilket är i samma storleksordning som den el Sverige i dag får från kärnkraften.
  • Tiden för tillståndsprocesserna för havsbaserad vindkraft måste halveras.
  • Regeringen måste omedelbart dra tillbaka försämrade villkor som aviserats för den havsbaserad vindkraften.
  • Den landbaserade vindkraftens potential att snabbt leverera el till låg kostnad måste tas tillvara.
  • Utbyggnaden av gröna kreditgarantier måste ges på lika villkor till alla nya investeringar i fossilfri elproduktion.
  • Långsiktiga spelregler krävs för svensk energiproduktion.

– Om vi inte kan öka vår elproduktion snabbt, det vill säga under 2020-talet, riskerar vi att de investeringar som nu planeras inte blir av. Då hotas svenska jobb och vi riskerar vi också högre elpriser. Vindkraft är det kraftslag som har potential att snabbt ge oss mycket mer el, sa Magdalena Andersson.

Magdalena Andersson konstaterar att det är absurt att regeringen och Sverigedemokraterna bromsar utbyggnaden av vindkraften:

– Några av de beslut som regeringen väldigt snabbt fattade var att försämra förutsättningarna för vindkraften. Det gick ju mycket snabbare att få på plats än elstödet för hushåll och företag. Regeringen måste släppa prestigen. Vi kan inte ha fyra förlorade år för vindkraften.

Se hela pressträffen här.