Smid svärden till plogbillar

Det moderna kriget kommer att föras med aseptiska vapen riktade mot vitala samhällsfunktioner som energi, vatten och IT.

Sverige bör prioritera dialog och stärkt beredskap för aseptisk krigsföring i stället för traditionell militär upprustning.

Nedanstående debattartikel inkom till redaktionen den 11 februari.

Fredrik Reinfeldts njugga inställning till Försvarsmakten – som han kallade ”ett särintresse” – är nu historia.

Peter Hultqvist har definitivt övergivit den nedrustningspolitik som Alva Myrdal, Inga Thorsson och Maj Britt Theorin pläderade för. I dag är det skyndsam upprustning som gäller, på båda sidor av blockgränsen. Den gemensamma fienden är åter igen Ryssland, nu på grund av landets aggressiva politik i sitt närområde.

Sveriges upprustning gäller så gott som uteslutande de traditionella vapengrenarna flyg, marin och infanteri. Ändå talar det mesta för att det moderna kriget, åtminstone i den industrialiserade världen, kommer att föras med aseptiska vapen riktade mot vitala samhällsfunktioner som energi, vatten och IT.

Krigsherrarna utgörs inte nödvändigtvis av stater utan kan vara företag eller kriminella grupper. Detta mångdubblar krigsriskerna. Att vi saknar adekvat beredskap för detta visade sig senast i Kalix.

Utvecklingen från kanoner till datorvirus har kunnat skönjas på landets skolgårdar. Förr skedde slagsmål dagligen på rasterna. I dag går man i stället åt varandra på sociala medier. I stället för näsblod blir skadorna nu psykiska.

Dagens vapenarsenal är inte bara dyr utan också helt fossildriven, vilket gör den mycket miljöförstörande även i fredstid.

Sverige har gått från att vara en exempellöst krigförande nation till över två hundra år av fred (om man undantar insatsen i Afghanistan). I linje med detta bör vi gradvis avveckla det traditionella militära försvaret och i stället öka beredskapen för aseptisk, elektronisk krigföring och väsentligt upprusta fredsinsatserna.

Försvarssamarbetet med Finland och resten av EU bör ske enligt dessa linjer:

1. Följ den vackert formulerade uppmaningen i Bibeln: ”de skola smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdknivar”. Dagens vapenarsenal är inte bara dyr utan också helt fossildriven, vilket gör den mycket miljöförstörande även i fredstid.

2. Stärk civilförsvaret och låt hemvärnet verka i beredskapen mot cyberattacker.

3. Ge ytterligare stöd till fredsforskningen (inte minst avseende digital krigsföring) och erbjud våra tjänster på detta område varhelst allvarlig konflikt hotar. I fallet med Ryssland, verka för dialog på alla nivåer i stället för isolering och sanktioner.

Det kan vara modigt att vara feg.

Sven Britton 
Läkare, 83 år.