Småorterna bygger för framtiden

Här ska det byggas nytt – för första gången i Bureå sedan 90-talet. Lennart Burwall, Harriet Classon och Staffan Asplund har arbetat länge för att få igång bostadsprojekt. Foto: Fredrik Mårtensson

Lägenheterna blir de första ”utanför stan” som byggts av allmännyttan sedan 90-talet. Den gröna industriomställningen i norr ger positiva följdeffekter även utanför de större huvudorterna. I Skellefteå är de mindre tätorterna inget B-lag.