”Sluta förlöjliga arbetet för jämställdhet”

– Det är en väl beprövad konservativ tankefigur som förklenar, förminskar och förlöjligar allt arbete som stärker kvinnors rättigheter, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér (S), om att moderatledaren Anna Kinberg Batra anklagar regeringen för att satsa på en jämställdhetsmyndighet istället för en polisstation i Järva. 

Såväl i sitt tal under Järvaveckan som i partiledardebatten ställde Anna Kinberg Batra en jämställdhetsmyndighet mot en polisstation. Detta trots att både alliansens egen utredning och Riksrevisionen efterlyser ett starkare grepp om jämställdhetspolitiken och trots att polisstationen stängdes under alliansen.

– Varför har det under de senaste åren varit så mycket viktigare för Stefan Löfven att inrätta en ny jämställdhetsmyndighet än att öppna polisstationen på södra Järva, sa Kinberg Batra.

Det är enligt jämställdhetsminister Åsa Regnér en på flera plan oseriös koppling. För det första står inte insatserna emot varandra. För det andra stängdes polisstationen under alliansens tid vid makten. För det tredje är polisens lokaler inte ett regeringsbeslut. För det fjärde förklarar Moderaternas rättspolitiske talespersonen Tomas Tobé på twitter att Moderaterna inte vill ha en ordning där regeringen fattar beslut om polisens lokaler.

– Anna Kinberg Batra var på Järvafältet och läxade upp män i förorten om jämställdhet. Det hindrade henne inte från att samtidigt raljera över en jämställdhetsmyndighet. Hon tar för givet att människor tycker att jämställdhetsarbete är så oviktigt att man inte behöver styra det, följa upp och ha ett professionellt sätt att arbeta, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Åsa Regnér med Järvaveckans initiativtagare Ahmed Abdirahman.

Det är just för att få ett mer effektivt jämställdhetsarbete som myndigheten inrättas.

– Det är väl utrett, ironiskt nog av alliansen själva, säger Regnér.

Alliansen tillsatte en utredning som konstaterade att trots goda initiativ hade jämställdhetspolitiken ingen långsiktig effekt, exempelvis när det gäller våldet mot kvinnor. Utredningen föreslog en därför en ny myndighet.

Även Riksrevisionen kom i sin granskning av jämställdhetspolitiken fram till att bristande styrning och systematik undergräver jämställdhetsarbetet: ”risk för att resultat som åstadkommits genom satsningen går förlorade”.

Polisen på Järva kan tvärtom stärkas av en jämställdhetsmyndighet.

– En jämställdhetsmyndighet ska ju vara en nationell instans som sprider kunskaper och metodutveckling. Polisen är en stor myndighet som behöver utveckla sina kunskaper, exempelvis när det gäller att förebygga heders­relaterat våld, säger Åsa Regnér.

Det upprör jämställdhetsministern att M i sin iver att ta SD-röster underblåser SD-bilden av jämställdhet som vänsterflum.

– Det förvånar mig att man 2017 ger sig på att förlöjliga ett sådant här projekt. Det är bara dåligt, oansvarigt och populistiskt.

M, C och KD hävdar att myndigheten hotar kompetens som byggts upp i exempelvis Nationellt centrum för kvinnofrid. I en artikel i Svenska Dagbladet ifrågasätter de att myndigheten kan få uppdrag att hantera hedersvåld som även män utsätts för.

”Skall detta arbete ändå hamna under jämställdhetsmyndigheten?”

Underförstått: Omfattar jämställdhet även män?

– Jag blir beklämd av deras brist på helhetssyn och kunskap om jämställdhetspolitiken, säger Åsa Regnér.

Spara

Spara