Slösade bort 80 miljoner – nu vill M göra slöseri straffbart

Ulf Kristersson (M) skänkte olagligen bort kommunala verksamheter värda över 80 miljoner kronor. Nu vill Moderaterna göra slöseri med skattemedel straffbart.

– Det är en sådan dubbelmoral att man blir alldeles matt, säger Teres Lindberg (S).

Riksdagsledamoten Ida Drougge har för Moderaterna sett över hur kommunala utgiftsskandaler ska kunna förhindras.Några av förslagen i rapporten ”Minskat slöseri” antogs av Moderaternas stämma förra helgen. Tjänstefel ska inte enbart avse myndighetsutövning utan även ansvarslös hantering av offentliga medel.

– Slöseri med skattepengar är så ansvarslöst och arrogant, sa Ida Drougge (M) på stämman.

– Vi får aldrig glömma att pengar hade kunnat gå till någonting annat, någon i den där vårdkön, någon som hade behövt mer hjälp i skolan.

Moderaterna tänker sig att åtgärderna riktas mot vidlyftiga kommunala tjänstemän, inte politiker. Men M-beslutet slår indirekt mot nye moderatledaren.

Ulf Kristersson organiserade som borgarråd i Stockholm 2006–2010 en systematisk lagstridig avknoppning. Verksamheter värda över 80 miljoner kronor skänktes bort till inventariepris.’

Läs mer: ”Kristerssons olagliga affärer” / AiP

Regeringsrätten underkände förfarandet. Men skattepengarna gick förlorade och förundersökningen om trolöshet mot huvudman lades ned. Ansvariga politiker gick fria, till nya topposter. Ulf Kristersson utsågs till minister 2010.

Läs mer: ”Kristersson bortförklarar affärerna” / AiP

Att utkräva ansvar är helt avgörande, enligt Ida Drougge (M) som i rapporten varnar för att acceptansen för det politiska systemet annars hotas.

– Det viktigaste är att utkräva ansvar när ansvariga gör fel. Allt för ofta belönar vi i stället misstag och människor med fallskärmar i stället för bestraffning.

I stället bör personer som är ovarsamma med skattepengar få gå på dagen, enligt Drougge.

Riksdagsledamoten och förra borgarrådet Teres Lindberg (S) krävde 2013 svar av dåvarande justitieminister Beatrice Ask (M) om varför Kristersson och hans kollegor kan begå olagligheter men ändå gå fria från rättsliga efterspel.

Ask svarade att ansvarsutkrävandet i det här fallet bör ske politiskt via val eller interna petningar, inte i domstol.

– Politiker och partier tvingas avgå därför att de har betett sig olämpligt, misskött ekonomin eller på annat sätt agerat mot medborgarnas vilja, sa Ask 2013.

Avknopparna blev dock befordrade av Moderaterna. 2011 utsåg Ask själv Christoffer Järkeborn (M) till sin stabschef. Han var stadsdelsnämndsordförande och knoppade av Södermalms hemtjänst, som sedan såldes vidare till Aleris för hemlig summa.

Nu vill Moderaterna att kommunala slöseribykar ska tvättas offentligt. De ska tas till domstol, inte skötas internt utan med transparens och opartiskhet. Men det gäller bara tjänstemän inte politiker.

Teres Lindberg (S) undrar varför en kommuntjänsteman som åker på lyxresa ska dömas och avskedas, men inte Ulf Kristersson när han kritiserades för att åka på privata resor till Kina på skattebetalarnas bekostnad.

Vad säger du om att M nu vill göra slöseri med skattemedel olagligt?

– Det är en sådan dubbelmoral att man blir alldeles matt. Ingen har slösat så mycket med skattebetalarnas pengar som Moderaterna i Stockholm, som Ulf Kristersson varit en del av, säger Teres Lindberg (S).

Spara