”Släpp regionernas statsbidrag fria – för att lindra vårdkrisen”

Varnar för vårdkris: Aida Hadzialic, regionstyrelsens ordförande i region Stockholm, Janette Olsson, ordförande för Strategisk hälso- och sjukvårdsnämnd i Västra Götalandsregionen, Magdalena Andersson, Angelica Katsanidou, regionstyrelsens ordförande i region Kalmar län, Peter Olofsson regionstyrelsens ordförande i region Västerbotten och Elin Norén, regionstyrelsens ordförande i region Dalarna.

Socialdemokraterna lägger fram akuta åtgärdsförslag för att undvika en vårdkris. Bland annat kräver Magdalena Andersson att riktade statsbidrag omvandlas till generella för att regionerna ska kunna använda pengarna där de bäst behövs, varav två miljarder redan i år.

Det handlar om upp till tolv miljarder i riktade statsbidrag som skulle kunna hanteras flexiblare.

– I det här exceptionella läget behöver regionerna få en ökad frihet att använda statsbidragen i de verksamheter där behoven är som allra störst i just deras region, säger Magdalena Andersson (S).

Det prestationsbaserade statsbidraget för antalet vårdplatser på två miljarder skulle kunna omvandlas och användas redan under innevarande år

Socialdemokraterna har under våren krävt att regeringen ger besked till kommuner och regioner om statsbidragen för 2024, för att de inte ska tvingas till uppsägningar i onödan. Detta bör ske redan före midsommar, enligt Magdalena Andersson. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) har inte hittills velat ge något besked i förväg. 

– Jag uppmanar Ulf Kristersson att skyndsamt ta vidare våra konkreta förslag, omvandla statsbidragen och ge regionerna det besked de behöver redan nu innan sommaren så att vi kan hejda sjukvårdskrisen, säger Magdalena Andersson (S).

Nu larmar socialdemokratiska regionråd, vid en pressträff, om en hotande kommande vårdkris. De står alla inför dramatiska besparingar. 

Region Stockholm ska hantera en kostnadsökning på sex miljarder kronor, som motsvarar hela Södersjukhuset. 

– I det läget har regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna tagit flera steg tillbaka genom att skära ned statsstödet med nästan fyra miljarder kronor. Det är en tredjedel mindre än förra året, säger regionstyrelsens ordförande Aida Hadzialic (S).

– Vi har sparar på allt utanför kärnverksamheten som har med sjukvården att göra, men pengarna räcker ändå inte till.  

Västra Götalandsregionen har underbudgeterat med tre miljarder de närmaste två åren, underskottet motsvarar fyra sjukhus. 

– Det här inte hållbart i längden, säger Janette Olsson (S) ordförande för strategisk hälso- och sjukvårdsnämnd.

Västerbotten har ett underskott på 700 miljoner motsvarande ett av de tre akutsjukhusen. 

–  Avståndet till närmaste akutsjukhus för vissa delar av regionen överstiger redan idag 20 mil. Att dubbla det tror jag alla förstår konsekvenserna av, säger Peter Olofsson (S) regionstyrelsens ordförande.

Region Dalarna har ett miljardunderskott och sparar nu en halv miljard, bland annat halveras de externa operationsköpen vilket leder till längre köer. 

– Läget är väldigt allvarligt. Jag upplever inte att man förstår omfattningen, säger Elin Norén (S) Dalarnas regionstyrelseordförande.

Region Kalmar län har 400 miljoner i underskott, vilket motsvarar driften av samtliga akutmottagningar och fem hälsocentraler.

– Sämre vård och längre köer och våra medarbetare riskeras få sämre arbetsvillkor och sämre arbetsmiljö, säger Angelica Katsanidou (S) regionstyrelsens ordförande i region Kalmar län.