Slå ett slag för rösträtt

Rösträttsspelet gavs ut av Föreningen för kvinnans politiska rösträtt och Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Tryckt 1910 av Ivar Haeggströms boktryckeri AB, Stockholm. Foto:

Rösträttsrörelsen framförde inte bara sitt budskap i tal och artiklar – propaganda fanns bland annat i form av ett spel…. Läs mera »