Skulle rensa i konsultträsket – nu är hon jävig

Hon valdes för att rensa upp i upphandlingsskandalerna men har nu blivit en del av dem. Stockholms finanslandstingsråd Irene Svenonius (M) tvingas lämna ansvaret för granskningen av Nya Karolinska Sjukhuset och konsultaffärerna.

Hela NKS-projektet är en historia av konsultberoende och bristande politisk rågång gentemot privata intressen. Kritiken mot Svenonius hantering av upphandlingar var hård redan innan hon valdes.

Moderaterna gick utanför landstingsgruppen när ett nytt finanslandstingsråd skulle utses. Täbypolitikern Irene Svenonius (M) ansågs obelastad av kritiken och miljardrullningen kring byggprojektet av Nya Karolinska Sjukhuset och därmed rätt person att  återupprätta förtroendet.

Moderaternas valberedare, tidigare finansborgarrådet Sten Nordin (M), framhöll just upphandlingar som ett av Irene Svenonius specialområden.

– Det är viktigt att kunna ekonomi. Landstinget har en stor betydelsefull ekonomi. Upphandlingsfrågor är ett annat område som är viktigt, som Irene är väldigt duktig på, sa Nordin i december 2016.

Nu tvingas Irene Svenonius erkänna sig jävig, efter DNs granskning av hennes man Jan Svenonius roll som upphandlingschef på sjukhuset.

”två olika jurister anser att det kan finnas risk för jäv rörande min man. De pekar särskilt på de åtgärder som vi fattade beslut om kring Karolinska Universitetssjukhuset i samband med de brister som framkom i den av sjukhuset genomförda internrevisionen. Detta bygger, som jag förstår det, på att beslutet både innebär att den upphandlingsavdelning som min man är chef för granskas, samt att jäv och otillbörliga personkopplingar ska utredas”, skriver Svenonius på Facebook.

Irene Svenonius tvingas därmed lämna ansvaret för granskningen av upphandlingsskandalerna inom Karolinska med konsultbolaget Boston Consulting Group som Jan Svenonius godkänt. Landstingets högsta ansvariga politiker kan alltså inte längre jobba med landstingets viktigaste förtroendefråga.

Redan när Svenonius utsågs ifrågasatte oppositionen hennes inställning i upphandlingsfrågor.

– Det är lite som att sätta bocken som trädgårdsmästare, sa landstingspolitikern Johan Sjölander (S) till AiP.

Svenonius var som stadsdirektör i Stockholm 2006–2014 ansvarig för en rad upphandlingsskandaler. Boultbeeaffären, där Stockholms stad 2007 sålde tio köpcentrum till ett brittiskt fastighetsbolag utan att dokumentera dess finansiella styrka. De nya ägarna chockhöjde hyrorna, vräkte små affärer och köpmännen rasade.

Volvo IT som 2009 vann upphandlingen om Stockholms stads it för mer än en halv miljard per år. Men i stället för bättre och billigare datadrift blev det oanvända e-postadresser, dålig support och långa inloggningstider. Rektorerna rasade mot miljonkostnader.

Det var även under Svenonius tid i Stadshuset som de mest kritiserade avknoppningarna ägde rum. Redan hösten 2007 hade Sveriges Kommuner och Landsting ifrågasatt avknoppningarnas lagstöd. Men avknoppningarna tilläts fortsätta.En oberoende expert bedömde att enbart de verksamheter som 2008 skänktes bort för inventariepriset 3,4 miljoner kronor i själva verket var värda 81 miljoner kronor. Bolagen hade då gjort vinster på 65 miljoner.

Som politiker i Täby beslutade Svenonius om avknoppningen av Tibble gymnasium 2007. Affären olagligförklarades av Kammarrätten 2009.

– Som en tidigare socialminister Gustav Möller (S) sa redan på 80-talet… förlåt 40-talet. Varje förslösad skattekrona är en stöld från de fattiga, sa Irene Svenonius när hon nominerades till nytt finanslandstingsråd.

Under det år som har gått sedan dess har upphandlingsskandalerna och rubrikerna kring NKS eskalerat. Svenonius fick bland annat medge att det kostar en miljon att byta ut en dörr på NKS.

Enligt AiP:s granskning har sedan augusti 2012 hela 187 upphandlingsärenden överklagats eller dragits till Förvaltningsrätten av Konkurrensverket för att landstinget direktupphandlat utan konkurrens.

Den senaste affären handlar om att konsultbolaget Boston Consulting Group fakturerat Karolinska universitetssjukhuset 250 miljoner  och att en av konsulterna som sålt in styrmodellen ”Värdebaserad vård” har fått jobb som produktionsdirektör och sedan avgjort en mångmiljonupphandling till BCG:s favör.

Jan Svenonius godkände inköp av konsulttjänster från BCG. Lämpligheten i att Irene Svenonius skulle städa upp i konsultanvändandet när hennes man är upphandlingschef på Karolinska universitetssjukhuset, har länge ifrågasatts. Liksom Jan Svenonius förklaring till DN att han inte pratar jobb med sin fru hemma.

S i Stockholms läns landsting har under en längre tid kritiserat konsultberoendet i  och kräver nu en extern utredning av jävsfrågorna, vilket alliansen säger nej till.

Faktum är att hela NKS-affären, som kostar skattebetalarna 62 miljarder, har sin grund i att den borgerliga landstingsledningen hamnade i knät på konsulter och satte konkurrensen ur spel, med Skanska som enda anbudsgivare. Det gav Skanska ett guldläge i förhandlingarna.

I boken ”Sjukt Hus” skildrar SvDs Henrik Ennart och Fredrik Mellgren hur landstingsledningen solidariserade sig med NKS-projektet snarare än med skattebetalarna. I avtalets informationspolicy reglerades att vid kännedom om att någon kritisk artikel planeras om NKS ska en gemensam krisgrupp samlas.

En konsultrapport slår före valet 2014 larm om prisstegringen, men diarieförs aldrig.

OPS-upplägget valdes trots att det innebar att de blev dyrare att låna upp pengar. De som utreder finansieringen är två konsultbolag, som båda har stora affärsintressen i OPS. Pricewaterhouse Coopers har tidigare bistått Skanska och brittiska rikskapitalbolaget Innisfree i den hårt kritiserade upphandlingen av S:t Barts Royal Hospital i London.

– I utredningen så nämns inte det med ett ord. Affärsmässigt är NKS en kopia av St Bartsuppgörelsen, sa Henrik Ennart till AiP 2016.

Mats Jönsson, vd på Coor Service Management, finanslandstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M), landstingsrådet Stig Nyman (KD) och Johan Karlström, Skanskas dåvarande vd, jublar över NKS-kontraktet i maj 2010. Foto: Ylva Säfvelin

Dåvarande finanslandstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) som drev igenom den dyra OPS-lösningen utsågs till minister. I dag har hon fått nytt jobb. Hon ska hon lobba för mer privat-offentlig finansiering som vd för Sveriges Byggindustrier. I dess styrelse sitter Gunnar Hagman, Skanskas vd för Skanska som fick det kritiserade NKS-kontraktet.

Avgörande för miljardrullningen i NKS är att Skanska blir enda anbudsgivaren, vilket konsulten PwC varnat för i en förstudie.

– Det valde man att lägga i skrivbordslådan. Det är ju en av de viktigaste rapporterna för hela beslutet om bygget. Det är intressant när man läser rapporten: ”På grund av tidsbrist har inte alla haft möjlighet att svara.” Det är ett rent falsarium, sa Henrik Ennart, SvD, till AiP 2016.

Före jul förklarade Irene Svenonius (M) att ”sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S) är verklighetsfrånvänd när hon målar upp Stockholm som ett avskräckande exempel” och att ”Fake news måste ersättas med fakta”.

”I Stockholm ägnar jag och mina Allianskollegor all vår tid åt att korta köerna till barnsjukvården, se till att Nya Karolinska blir ett världsledande sjukhus som räddar de som tidigare inte kunde räddas”, skrev Svenonius i Dagens Samhälle 17 oktober.

29 januari avslöjar DN att två patienter avled i kön till cancervård på Karolinska Huddinge i somras, sedan sjukhusledningen förnekat köproblemen och vägrat ta emot hjälp av andra sjukhus. Åklagare har inlett en förundersökning om grovt vållande till annans död.

Foto: Moderaterna