Skulle du klara dig på Alliansens inträdesjobb?

Alliansen är övertygade om att deras modell med inträdesjobb med låga löner kommer få fler i arbete. Men hur skulle lönerna bli med en sådan modell?

Om Alliansen får bilda regering efter valet 2018 så har de lovat de att ska införa en ny anställningsform: inträdesjobb. Det är jobb som ska gå till unga under 23 och nyanlända där lönen ska vara 70 procent av ingångslönen. Alliansen menar att detta kommer att få fler att komma i arbete. Men det finns skarp kritik mot förslaget.

”Vad är egentligen förslaget som lagts fram av Alliansen i veckan om lönesänkning för arbetare? Det är ett rejält bidrag, som åker rakt ner i fickorna på arbetsgivarna. Ett bidrag som kommer att förbättra företagets vinst och finansieras av de nyanställda”, skriver Ann Kristin Nilsson (S), kommunpolitiker i Kiruna i en debattartikel i tidningen Arbetet.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson är också tveksam till inträdesjobben. Hon vill inte lagstifta om låga löner utan litar på parterna, säger hon till Arbetet.

– Den viktiga vägen tror jag är just kombinationen av utbildning och arbete. Vi ser att när parterna utformar lösningar blir det ofta väldigt bra, säger hon.

Tidningen Arbetet har räknat på hur lönerna skulle se ut i tio olika arbetaryrken om inträdesjobbsmodellen skulle införas.

De har utgått ifrån de från minimilöner som finns enligt kollektivavtal 2016 för heltidsarbetande som har fyllt 18 år och inte har relevant yrkesutbildning. Där avtalen anger timlöner har dessa räknats om till månadslön. Enligt beräkningarna tidningen gjort så skulle ett restaurangbiträde tjäna endast 11 008 kronor före skatt.

Källa: tidningen Arbetet som i sin tur byggt sina beräkningar på siffror från Medlingsinstitutets årsrapport 2016 samt LO-förbunden.