Skriv en debattartikel i AiP!

Det händer mycket inom politiken och socialdemokratin nu. Har du något som du brinner för? Något som du tycker att socialdemokratin borde driva ännu mer eller ännu bättre? Något som du tycker är fel i dagens samhälle – eller i den politik som förs idag? Skriv en debattartikel i Aktuellt i Politiken – Sveriges enda socialdemokratiska nyhetstidning!

Gör så här:

 1. Fundera igenom vad det är du vill säga. Vilket är ditt huvudbudskap? Formulera det så kärnfullt som möjligt, där du utgår från det problem som du vill adressera – och vad du anser behöver göras. Alltså både problem och lösning. Om du kan formulera det på 2-3 meningar, så har du en bra inledning. Det är viktigt för att fånga läsarens intresse.

 2. Skriv sedan själva artikeln. Längd: 3000-4500 tecken inkl mellanslag. Ett tips är att följa den här argumentationskedjan:

  a) Beskriv problemet som du vill komma åt. T ex ”Arbetslösheten bland utlandsfödda är xx gånger så hög som arbetslösheten bland infödda i Sverige.”

  b) Analys. Förklara vad problemet beror på (orsakssambanden). T ex ”Det beror på en kombination av diskriminering, avsaknad av nätverk och kontakter, bristande språkkunskaper och en validerad utbildning eller efterfrågad yrkeskunskap.”

  c) Värdering. Tala om vad du tycker om att det förhåller sig på det viset. T ex: ”Det borde vara fullständigt oacceptebelt för oss socialdemokrater.” eller ”Vi kan aldrig acceptera att utlandsfödda inte får samma chanser som infödda att få jobb, självständighet och vara med och bidra…”

  d) Riktning. Beskriv vart du tycker att samhällsutvecklingen borde gå. T ex: ”Vi måste börja se och ta till vara på den kompetens och den kraft som alla – utlandsfödda och infödda – besitter.”

  e) Vision. Berätta om hur du tycker att det borde vara. T ex: ”Det är dags för ett samhälle som bejakar att alla vill bidra. Alla vill ha en ekonomisk självständighet. Alla vill höra till.”

  f) Lösning. Vad krävs för att lösa problemet? Vad är det konkreta förslaget/lösningen/satsningen som du efterlyser? T ex: ”Därför behövs nu en helt ny form av sysselsättningsgaranti: alla som har varit arbetslösa i fem månader ska ha rätt till en subventionerad anställning.”

  g) Kontrast. Visa på att det handlar om ett vägval mellan en socialdemokratisk syn och en högersyn. T ex: ”Valet nästa år står mellan en socialdemokratisk aktiv integrationspolitik och en sverigedemokratisk segregationspolitik.”

 3. Stäm gärna av texten med någon som du litar på.

 4. Skicka in texten till [email protected]

 5. Redaktionen återkopplar till dig med besked om den publiceras eller inte. Debattartiklar i Aktuellt i Politiken kan eventuellt även publiceras på Folkhemmet Opinion – den socialdemokratiska opinionsplattformen. Vissa artiklar publiceras enbart digitalt, andra både i papperstidningen och digitalt.

 6. Sprid och dela artikeln själv via dina sociala mediekanaler.

 7. Hoppas på en replik – så att frågan uppmärksammas och debatteras!