Skräcksiffran var fel – fler med jobb röstade S

Foto Ylva Säfvelin

Siffran i SVT:s Valundersökning var en politisk bomb. Bara 22 procent av de med jobb röstade på Socialdemokraterna och 32 procent på Moderaterna. Det befäste bilden av S som ”bidragspartiet” och Moderaterna som ”det enda arbetarpartiet”.

Men siffran var felaktig.  Enligt SCB:s valundersökning hade S lika stor andel väljare med jobb som M, 31 procent.

– Bara 22 procent av dem som har ett jobb röstade på det socialdemokratiska arbetarepartiet. 32 procent valde moderaterna, sa Mona Sahlin i sitt avskedstal vid förtroenderådet 4 december 2010.

– Jag vill aldrig mer uppleva en valrörelse där vi knackar dörr och människor lite uppgivet säger: ”Ja, jag ska rösta på er – trots att jag bor i villa, jobbar och tjänar bra”.

Sedan dess har det visat sig att siffran 22 procent var missvisande. Urvalsprocessen i SVT:s Valu, som bygger på enkäter på valdagen, ger nämligen Socialdemokraterna ett sämre resultat. Det är helt enkelt färre socialdemokrater som väljer att göra enkäten, förklarar Sören Holmberg, professor i statsvetenskap vid SOM-institutet i Göteborg, som ansvarar för vallokalsundersökningen Valu tillsammans med SVT.

– Vi har tyckt att det varit rakare att redovisa rådata. Observera att på valnatten när vi sitter och redovisar har vi inte tillgång till sanningen, så man får gissa om man ska väga, säger Holmberg.

Siffrorna behöver alltså viktas för att ge rätt resultat. Det hinns inte med under valnatten eller kort därefter.

Men i den fortsatta analysen har det visat sig att Socialdemokraterna var underrepresenterade i Valu med tre procentenheter på totalen. Det står att läsa i boken ”Väljarnas röst”, men den kom ut först våren 2012. Exakt vad viktningen skulle innebära för gruppen förvärvsarbetande har inte analyserats, men helt klart flera procentenheter upp. Till det kommer felmarginalen.

I december 2012 kom rapporten ”Åttapartivalet” från Valundersökningen som Statistiska Centralbyrån SCB gör, åter – igen i samarbete med valforskarna vid Göteborgs universitet. Enligt den var det 31 procent av de arbetande som röstade på Socialdemokraterna. Lika stor andel arbetande som röstade på Moderaterna.

Sara Gunnerud, socialdemokrat från Stockholm, reagerade starkt när hon läste rapporten med de nya siffrorna.

– Det mantra vi har hört så många gånger de senaste två och ett halvt åren, att Socialdemokraterna misslyckats med att attrahera väljare med arbete, stämmer alltså inte. Inte alls, säger Gunnerud.

Att SVT:s Valu missgynnar Socialdemokraterna är ingen hemlighet.

– Socialdemokraterna har vid varje tillfälle utan undantag varit underrepresenterade i undersökningen. Det är ingen nyhet för någon om man orkar sätta sig in i vad som står i de här rapporterna, säger Sören Holmberg.

Men Valu-siffran för hur andelen arbetande röstade har trots detta etablerats som Mona Sahlins kontroversiella avskedstal vid förtroenderådet 4 december 2010 handlade just om att partiet inte längre hade förtroende bland folk som känner framtidstro:

– Vår jobbpolitik måste från och med nu vara helt utan reservationer: Målet är att alla som kan jobba ska jobba. Det ska alltid löna sig att arbeta. A-kassan ska vara en omställningsförsäkring från ett jobb till ett annat – inget annat. Fler jobb går före större ersättningar.

Att den felaktiga siffran fått spridning internt inom Socialdemokraterna visar även det faktum att den finns med i partiets valanalys. Där konstateras skillnaden från 2006 års val då Socialdemokraterna hade 32 procent av rösterna bland dem med jobb mot Moderaternas 27. Nu var siffran 22–32 enligt Valu.

”Det är en anmärkningsvärd förändring”, skriver S i valanalysen som leddes av riksdagsledamoten Morgan Johansson. Ingenstans står att partiet alltid är underrepresenterade i Valu.

– Den siffran fanns med i statistiken men inte i analysen, säger Morgan Johansson.

– Siffran användes för att påstå att vi inte borde tala om a-kassan och sjukförsäkringen: ”Vi måste prata mer om jobben och inte olika bidrag”. Men vi säger i vår analys tvärtom att det var när sjukförsäkringen debatterades mest – hösten 2009 då alla utförsäkringar kom och i slutet av valrörelsen – det var då som vi lyfte. När a-kassan diskuterades 2006 lyfte vi också.

Socialdemokraternas interna eftervalsdebatt har ändå delvis byggt på en felaktig slutsats, menar Sara Gunnerud (S). En slutsats som man kan spåra i partiets mittenorientering.

Enligt Sören Holmberg är det vanligt att undersökningar övertolkas medvetet eller omedvetet. Han menar att det inte behöver vara så stor skillnad på SCB och Valu, om man viktar Valu några procentenheter upp och tar hänsyn till SCB:s felmarginal på tre procentenheter. Men det är spekulationer, framhåller Holmberg.

Det är alltså inte säkert att Socialdemokraterna tappat röster bland de arbetande sedan förra valet.

– Det är två undersökningar. Det finns ingen sanning, säger Sören Holmberg.

Men siffran har ändå trummats ut så många gånger nu att den blivit sann. Inte bara av statistiska okunniga debattörer.

Statsvetaren Tommy Möller skrev på DN debatt i mars 2011, inför valet av Håkan Juholt till ny partiledare, att ”det finns skäl att påminna om några för Socialdemokraterna förödande siffror”. Nämligen de 22 procenten i Valu.

Sahlin hade enligt Möller satt ”fingret exakt på den springande punkten” som visade värderingsskiftet mot ökad individualism och självförverkligande.

”Detta skifte får naturligtvis politiska konsekvenser”, menade Möller.

Fortfarande i dag refereras återkommande till Valu-siffran i debatten. Under S-kongressen manade Niklas Nordström, Luleås blivande kommunalråd, i GP ombuden att sluta tjafsa om vinster i välfärden och istället koncentrera sig på jobbfrågan.

”22 procent av de förvärvsarbetande röstade på Socialdemokraterna 2010. Minns den siffran och låt den styra allt som görs inför valet 2014.”

När TT nyligen skrev om att Socialdemokraterna lanserade sig som ”Framtidspartiet” hänvisade TT till att det ”2010 konstaterades att bara 22 procent av dem som har ett jobb röstade på S”.

FP:s ekonomiskpolitiske talesperson Carl B Hamilton har använt Valu-siffran som ett slagträ för LO att bryta med S (SvD).

Faktum är att man i just LO:s nya informationsmaterial för facklig-politisk samverkan kan läsa att ”bara 22 procent av dem som hade jobb röstade på Socialdemokraterna i det senaste valet och 32 procent röstade på Moderaterna”.

– Hårt inpräntade ”sanningar” kan vara svåra att skaka av sig även när de visat sig vara falska, säger Sara Gunnerud (S).