Skillnaderna ökar när valdeltagandet minskar mer i vissa områden

Richard Örvall, universitetslektor vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet. Foto: Linköpings universitet. Till höger kön till förtidsröstningen på Eriksdalsbadet i Stockholm lördagen före valet. Foto: Jan Söderström/AiP

Valdeltagandet sjönk i årets riksdagsval – i alla kommuner utom en.
– Det är som det brukar vara när det gäller valdeltagande, det går ner mer i grupper där det är lägre sedan tidigare så skillnaderna ökar, säger Richard Örvall, universitetslektor vid Linköpings universitet.