Skillnaden mellan liv och död

För att uppnå en vård som är lika för alla så vill Socialdemokraterna satsa på ambulansvården i Sverige. På glesbygden innebär det fler ambulanshelikoptrar.

På svensk glesbygd kan en ambulanshelikopter vara skillnaden mellan liv och död. Helikoptrarna gör att man snabbare kan nå patienter som sitter fast i exempelvis svår terräng dit en vanlig ambulans inte kan nå. Men tillgången på ambulanshelikoptrar ser olika ut runt om i landet.

Dalarna fick sin ambulanshelikopter i april 2016 och den används i ett område ungefär lika stort som Belgien. Magnus Brodén är HCM och baschef i Mora för Svensk Luftambulans.

HCM står för HEMS (Helicopter Medical Emergency Service) crew member, det vill säga en typ av specialistsjuksköterska som är utbildad för både flygoperativt- och sjukvårdsuppdrag.

[blockquote author=”” pull=”normal”]”På ett år lyfter vi över 800 gånger och träffar över 500 patienter.”[/blockquote]

– På ett år lyfter vi över 800 gånger och träffar över 500 patienter. Typen av larm vi oftast har är trafikolyckor, fallolyckor, drunkningstillbud och sen är det hjärtsjukdomar och hjärtstopp, säger Magnus Brodén.

Han tror att ambulanshelikopter-verksamheten är viktigt för att skapa en likvärdig vård, oavsett var i Sverige du bor.

[blockquote author=”” pull=”normal”]”…man kan bo på glesbygden och då tar vi ut intensivvården till olycksplatsen eller där patienten blir sjuk.”[/blockquote]

– Ambulanshelikoptern är ju en viktig del av vården i Sverige. Det skapar en lika vård för alla, man kan bo på glesbygden och då tar vi ut intensivvården till olycksplatsen eller där patienten blir sjuk, säger Magnus Brodén.

Socialdemokraterna vill satsa stort på ambulansverksamheten generellt.

Ambulanssjukvården ska förstärkas med 250 miljoner kronor redan 2019 och därefter ska 500 miljoner kronor läggas på detta varje år.

Socialdemokraterna menar att detta konkret innebär satsningen bland annat större täckning av ambulanshelikoptrar på landsbygden. I storstadsområdena kan satsningen exempelvis användas till psykiatriska akutbilar som kan svara på larm om självmords­hot och om akuta psykiatriska problem.