Skattesmäll för pensionärer födda 1957 måste rättas till

Lagändringen som gjort att 57:orna kommit i kläm röstades igenom i riksdagen under förra året. Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

En majoritet i riksdagen röstade för lagändringen som slår hårt mot dem födda 1957 när det gäller deras pension. Björn Georgsson menar att ansvaret ligger hos merparten av valda politiker oavsett färg, att se över och införa övergångsregler.