Skärpta lagar har inte stoppat våldet mot Latinamerikas kvinnor

Under 2021 rapporterade Världshälsoorganisationen, WHO, samt FNs kvinnoorgan, UN Women, om studier som visade att en av tre kvinnor i världen utsatts för våld.

Många av Latinamerikas länder har på senare år skärpt lagarna mot våld i nära relationer. Trots det har problemen fortsatt. Enligt experter har situationen förvärrats ytterligare under pandemin – vars effekter i synnerhet har drabbat regionens kvinnor.