Skär ned på förebyggande insatser – mitt i gängkrisen

Satsningen på förebyggande åtgärder i Elisabeth Svantessons (M) budget är en nedskärning. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

På tisdagen kallade justitieministern till krismöte om det ökade gängvåldet. På onsdagen skär finansministern ned på de brottsförebyggande insatserna.
– Det duger inte, säger Mikael Damberg (S).

Så gott som dagligen skjuts människor till döds, barn dödar barn. Samtidigt skär regeringen och Sverigedemokraterna ned på det förebyggande arbetet i budgeten.

– Det är helt fel läge att göra det, med den här eskalerande våldsspiralen, säger Mikael Damberg (S).

Regeringens och SDs budget är helt verklighetsfrånvänd när det gäller bekämpningen av gängkriminaliteten, menar Mikael Damberg (S).

Att polis, rättsväsende och kriminalvård får mer pengar räcker inte, när ständigt nya ”barnsoldater” står på kö till gängen, menar Damberg. Nyrekryteringen måste brytas. 

Men den satsning på 80 miljoner kronor till utsatta kommuner, som regeringen nu gör, är i själva verket en nedskärning. Detta eftersom den förra regeringens riktade satsning på 250 miljoner kronor samtidigt avskaffas.

Det brottsförebyggande arbetet är underfinansierat och behöver mer resurser, enligt Damberg (S). 

– Samhället måste i större utsträckning punktmarkera varenda ung kille som är på väg åt fel håll, säger Damberg (S).

Det behövs mer resurser inte bara till fler poliser utan även till fler fältassistenter och skolpersonal i de här stadsdelarna. Nu riskerar det i stället bli färre, då statsbidragen till kommunerna inte täcker kostnadsökningarna och anslagen till brottförebyggande insatser skärs ned.

Detta samtidigt som Åklagarmyndigheten rapporterar en kraftig ökning av unga som misstänks för grovt våld.

– Barn mördar, barn mördas. Sverige har blivit ett farligare land att leva i.

– Det är viktigare än någonsin att kommuner har råd att göra de satsningar som krävs, säger Mikael Damberg.

På tisdagen samlade justitieminister Gunnar Strömmer (M) rådet mot organiserad brottslighet till ett krismöte om det ökade gängvåldet i Sverige.

– De ska lämna ett konkret förslag som helt och hållet riktar in sig på de unga förövarna och brottsoffren och hur de strukturerna och mönstren kan brytas, berättade Strömmer till SVT.

I dag onsdag skär finansminister Elisabeth Svantesson (M) istället ned på anslagen till de brottsförebyggande insatserna med 170 miljoner kronor.

– Är det mycket eller lite pengar? Jag kan bara konstatera att regeringen ändå har råd i den här budgeten att lägga 650 miljoner kronor på att ta bort plastpåseskatten. Det säger något om regeringens prioriteringar, säger Mikael Damberg (S).