Ska S gå till val för svenskheten?

S kommer inte locka tillbaka väljare från SD genom att ”ta tillbaka svenska flaggan”.

Ska Socialdemokraterna lyckas vinna tillbaka väljare som gått till Sverigedemokraterna hjälper inte symbolpolitik eller prat om svenska värderingar. Det som behövs är konkret politik som råder bot på samhällsproblemen. 

Vi älskar Sverige. Vi är de riktiga Sverigevännerna. Vi äger de svenska värderingarna. De andras värderingar är osvenska. De andra hatar Sverige. 

”Varför hatar SD Sverige?”, undrar Daniel Färm i en AiP-ledare 3 februari. Det går också att fråga varför socialdemokratin ägnar sig åt samma retorik som det parti den säger sig bekämpa. Varför vill man härma denna fördummande och förminskande retorik? Tror någon att Socialdemokraternas starka stöd bland kvinnor, och SDs låga stöd bland dessa, grundar sig i att de har övertygats om att just socialdemokratin äger de ”svenska” värderingarna, och att SDs värderingar är de ”osvenska”? 

Ändå var det budskapet i en del av den socialdemokratiska kampanjen inför valet 2018, där kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar och rätt till att kunna abortera, framställdes som en ”svensk värdering” och SDs önskan om att begränsa aborter, framställdes som en ”osvensk värdering”. 

Sveriges kvinnor, likväl som andra, fortsatte rösta socialdemokratiskt på grund av deras försäkran om att socialdemokratin fortsatt står för jämställdhet och ett rättvist samhälle. En försäkran som grundar sig i att socialdemokratin under lång tid har bedrivit sin politik för att gagna jämställdhet och ett rättvisare samhälle. 

Att tro att SDs framgångar grundar sig i dess retorik är ett misstag. Folk röstar på partiet trots dess retorik. En stor del av dess väljare har inget till övers för företrädarnas svammel om svenskhet hit eller dit. Men de kanske ifrågasätter varför Sverige behöver ha en betydligt större invandring än våra grannländer. 

En stor del av dess väljare känner en befogad oro över den kriminella utvecklingen i Sverige. Att en betydande del av kriminaliteten begås av invandrare får många av dess väljare att sätta ett likhetstecken mellan invandring och Sveriges allt mer allvarliga kriminella utveckling. 

Det är dessa väljare som har lämnat socialdemokratin, och det är dessa väljare socialdemokratin kan få tillbaka. 

Att företrädare inom socialdemokratin, som partisekreterare Lena Rådström Baastad (Aftonbladet 6/6 2019), menar att de är de ”riktiga Sverigevännerna”, kommer inte att övertyga den del av SDs väljare som redan har bestämt sig för att söka sig till den fantasi om svenskhet som SD framställer. Och varför ens försöka? Vill socialdemokratin konkurrera i svenskhet? 

Det är den stora del LO-medlemmar och tidigare socialdemokratiska väljare som ska vinnas tillbaka. De bryr sig inte om fantasier. De bryr sig om att deras barn kan gå till skolan och hem igen utan att bli rånade av andra barn. 

De kanske bor i Kumla och vill fortsätta kunna pendla utan att SJ slutar stanna på deras stationer på grund av ordningsproblem. Att S vill ”ta tillbaka flaggan” och ”bilden av Sverige” är av föga betydelse för dessa väljare. Allt de önskar är en fungerande vardag utan att behöva oroa sig för kriminalitet. 

Det är inte symbolpolitik som vinner val för Socialdemokraterna. De som påstår det, och menar att Socialdemokraterna ska vinna val på grund av värderingar, flaggor och Sverigebild, glömmer att det senaste valet var det sämsta på 100 år. 

Socialdemokraterna har alltid vunnit genom att framföra konkret politik och reformer. 

Svenska flaggan och Sverigebilden är viktiga. Viktigare för ett politiskt parti är dock väljarnas röster. Med politik som gör skillnad förtjänas dessa röster. 

Eythor Hilmarsson 

Hasselapedagog