Ska man behöva dö på jobbet?

I valrörelsen 2018 är arbetsmiljön inte en fråga som är flitigt omdebatterad. Men arbetsmiljö är i allra högsta grad politik, menar skyddsombudet Claes Thim.

Förra året dog 55 personer på svenska arbetsplatser. I år är siffran uppe i 24, enligt siffror från Arbetsmiljöverket. Ändå är arbetsmiljö inte en fråga som figurerar ofta under valrörelsen 2018.

Claes Thim saknar diskussionen om arbetsmiljö. Han är elektriker och skyddsombud ifrån Huddinge. 2016 hamnade han mitt i en debatt om arbetsmiljö när han var skyddsombud på bygget av Mall of Scandinavia i Solna.

claes-thim

Claes Thim, elektriker och skyddsombud ifrån Huddinge.

– Jag var skyddsombud och uppmärksammade arbetsmiljön där som var rent ut sagt livsfarlig. Och det tyckte inte min arbetsgivare var bra. Så han valde att ta bort mig som skyddsombud, berättar Claes Thim.

SVTs ”Uppdrag Granskning” undersökte historien, ställde arbetsgivarna till svars och berättade Claes historia. Och en diskussion om arbetsmiljö drog igång.

Under den senaste mandatperioden har den S-ledda regeringen gjort flera satsningar på att stärka arbetsmiljön. Bland annat har regringen sjösatt en stor satsning på skyddsombud och ökat anslagen till Arbetsmiljöverket.

Från och med i år krävs också schysta villkor i offentliga upphandlingar så företag inte kan vinna kontrakt genom dålig arbetsmiljö. Dessutom har regeringen öppnat en ny myndighet – myndigheten för Arbetsmiljökunskap: MynAK.

Claes Thim trycker på att arbetsmiljö är politik.

[blockquote author=”” pull=”normal”]”Arbetsmiljö är politik – förra året dog 55 personer på svenska arbetsplatser.”[/blockquote]

– Arbetsmiljö är politik – förra året dog 55 personer på svenska arbetsplatser. Här behövs det mer resurser, både i pengar men också att man ser över lagstiftningen, säger han.

Men Alliansen och Sverigedemokraterna vill gå åt ett annat håll när det kommer till skyddsombud och arbetsmiljö. Alliansen vill lägga ner myndigheten för Arbetsmiljökunskap. Och SD har röstat emot en nollvision för dödsolyckor i arbetet.

Dessutom så vill Svenskt Näringsliv att skyddsombuden ska frikopplas från facket.

– Jag tycker det är en dålig idé för det är facket som hjälper skyddsombuden om någonting händer. Så att man slipper stå upp själv mot arbetsgivaren, säger Claes Thim.

Under valrörelsen 2018 har Socialdemokraterna givit en rad vallöften som handlar om skyddsombudens roll och arbetsmiljön. Bland annat vill de ge skyddsombuden större befogenheter. De vill även utveckla arbetet med nollvisionen av dödsolyckor i arbetet. Och S vill inte frikoppla skyddsombuden från facket.

Socialdemokraternas vallöften om arbetsmiljö

• Öka tillträdesrätten för regionala skyddsombud.

Idag krävs det följande för att regionala skyddsombud ska få tillträdesrätt:

Minst en medlem
5–50 anställda
Avsaknad av skyddskommitté

För att förbättra arbetsmiljöarbetet vill S att regionala skyddsombud ska få tillträdesrätt även när det saknas medlemskap i en facklig organisation.

• Ökad rätt till utbildning för skyddsombud och ökad skyldighet för arbetsgivaren att tillse att utbildningen genomförs.

• Förlängd preskriptionstid för arbetsmiljöbrott och vidta åtgärder för att öka benägenheten att anmäla arbetsmiljöbrott.

• Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska kartlägga fysisk och psykisk ohälsa i kvinnodominerande yrken i syfte att öka kunskapen om kvinnors ohälsa i arbetslivet.

• Större arbetsmiljöansvar för företag och organisationer vars agerande kan påverka arbetsmiljön för andra än egna anställda, s.k. rådighetsansvar.

• Utveckla arbetet med nollvisionen för dödsolyckor på arbetet.

• Företagshälsovården ska i samverkan med arbetsmarknadens parter förbättras och andelen löntagare som omfattas bli fler, detta ska utredas.