Sjukvårdsministern orolig för västsvensk sjukvård

Man ska inte behöva vänta i två dygn på akuten för att få träffa en läkare. Det säger Shadiye Heydari (S), riksdagsledamot från Göteborg när hon diskuterar situationen på Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU, med sjukvårdsministern Gabriel Wikström (S) i riksdagen under tisdagen.

Sjukvårdsministern är noga med att påpeka att det är landstingets eller regionens ansvar att säkerställa patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården.

– Det yttersta ansvaret vilar på den politiska landstingsledningen, säger Gabriel Wikström i debatten.

Det är ett budskap som är riktat till Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen. I en intervju med GP för några veckor sedan sa han att påståendet om att regionstyrelsen skulle ha det yttersta ansvaret för patientsäkerheten vad ”det dummaste han hade hört på länge”.

Gabriel Wikström lyfter i debatten vad regeringen har gjort och gör för att förbättra sjukvården. Han nämner:

Ökade statsbidrag till kommuner och landsting eller regioner som i Västra Götalandsregionens fall.

Överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting, SKL, om en professionsmiljard för bättre kompetensförsörjning. Denna överenskommelse förlängs nu i två år med 300 miljoner till specialistutbildningar för sjuksköterskor.

Fler utbildningsplatser till sjuksköterskor, barnmorskor och specialistsjuksköterskor.

Pengar till Socialstyrelsen för validering av utländsk hälso- och sjkukvårdspersonal.

Shadiye Heydari talar i debatten om att hon själv har fått vänta i sex timmar på akuten den senaste tiden trots att hon kom in med ambulans till akuten.

Cecilia Magnusson (M), riksdagsledamot från Göteborg menar att problemen i Västra Götalandsregionens sjukvård beror på 14 år av tidigare socialdemokratiskt styre.

– Det största problemet är att kommuner inte tar hand om sina färdigbehandlade patienter. Den största boven är det socialdemokratiska styret i Göteborg som inte klarar av sitt uppdrag. Inte regionstyrelsens ordförande, säger hon.

– Se till att pengarna används i stället för att lägga skulden på Socialdemokraterna eller kommunerna, säger hon till Cecilia Magnusson.

[blockquote author=”Gabriel Wikström” pull=”left”]”Jag är bekymrad av situationen i Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting”. [/blockquote]

Till sjukvårdsministern undrar hon vad kan regeringen göra för att inte regioner ska lägga pengarna på hög. I Västra Götalandsregionens fall handlar det om ett överskott på 1,6 miljarder?

Gabriel Wikström är orolig för situationen i Västra Götaland och menar att regeringen vill att staten ska ta ett större ansvar för möta sjukvårdens utmaningar i fråga om kompetensförsörjning, utbyggnad av e-hälsoarbete och omställning för att sätta patienterna med de största behoven i centrum.

– Jag är bekymrad av situationen i Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting. De politiska majoriteterna där har för mycket fokus på privatiseringar och ideologiska experimentverkstäder med vårdvalsmodeller, säger Gabriel Wikström.

Han utlovar en proposition för att regioner och kommuner ska komma överens om färdigbehandlade patienter.

– Ingen ska behöva vänta 16 timmar på akuten, säger han.