Sjuksköterskor gör 520 personers jobb – på övertid

Under 2015 arbetade Vårdförbundets medlemmar i Västra Götalandsregionen och dess kommuner så mycket övertid att det motsvarar över 500 årsarbetare. Det visar en granskning som fackförbundet har gjort. Och ingenting tyder på att det har blivit bättre sedan dess. – Nej, tvärtom. Signalerna från medlemmarna är att det istället blir värre och värre, säger Anne Karin Höglund, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland.

Hon konstaterar att det handlar om en nedåtgående spiral som spinner fortare och fortare i takt med att personalbristen blir värre och de som arbetar inom vården tvingas till övertid allt oftare.

– Vår granskning visar med all önskvärd tydlighet att vi är för få sjuksköterskor på sjukhusen och i regionens verksamhet. Sedan kan politikerna säga hur många gånger som helst att det aldrig har funnits fler anställda sjuksköterskor än just nu – det är inget bra mått, fortsätter Anne Karin Höglund och förklarar:

– Trycket på oss har ökat, patienterna är sjukare och vårdkraven är större.

Vårdförbundet organiserar bland annat sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Det är yrkesgrupper som Västra Götalandsregionen får allt svårare att få tag på. Av goda skäl, menar avdelningsordföranden.

– Varför skulle du välja en arbetsplats där du måste jobba dygnets alla timmar, blir uppringd på din privata telefon för att du måste komma in och jobba akut, där du riskerar att bli sjuk av stress och dessutom får en dålig lön?

Så det är en lönefråga?

– Det handlar om både lön och arbetsmiljö, men de hänger givetvis samman. Du kan få människor att arbeta på en flotte ute i Nordsjön om villkoren är bra. Bengtsfors kommun erbjuder 30 000 kronor i ingångslön, men på regionens sjukhus får våra medlemmar kämpa stenhårt för att få 24 000. Då väljer de flesta Bengtsfors, säger Anne Karin Höglund med skärpa.

Hon får medhåll av socialdemokraten Karin Engdahl som är regionråd i opposition med ansvar för personalfrågor.

– Det här är inte en hållbar situation. Vi måste göra någonting åt det här, och det måste ske omedelbart, säger hon.

Karin Engdahl menar att det är flera faktorer som samverkar: Dels är det brist på sjuksköterskor, dels är sjukskrivningstalen höga. Och eftersom personalbristen gör det svårt att få tag i vikarier tvingas cheferna att låta den ordinarie personalen arbeta övertid, vilket i sin tur gör att fler blir sjukskrivna och så vidare.

– Det finns två lösningar som jag ser att vi politiskt måste jobba med. Det ena är att höja vårdpersonalens löner för att göra det mer attraktivt att arbeta inom regionen. Det var just det som Socialdemokraterna gjorde i sitt budgetförslag för 2017. Det andra är att förbättra arbetsmiljön och det görs genom att anställa fler medarbetare. Detta behöver göras först och främst på de avdelningar där sjukskrivningstalen är höga och personalomsättningen är stor.

Men det är ju brist på sjuksköterskor. Vad hjälper det att höja lönerna om det inte finns personal att få tag i?

– Det finns personal, men som det är nu väljer de att arbeta på andra ställen. Västra Götalandsregionen har sjuksköterskelöner som ligger under rikssnittet. Kombinera det med en väldigt tuff arbetsmiljö så är det inte svårt att räkna ut varför människor väljer andra arbetsgivare.

De borgerliga har påpekat att de avsätter lika mycket pengar till sjukhusen som ni gör?

– Det stämmer på ett ungefär, men de har också lagt nya uppdrag på sjukhusen som äter upp de pengar som skulle kunna gå till löneökningar. Ska vi kunna göra det måste resurserna öronmärkas för det ändamålet, säger Karin Engdahl.