Självklart koppla ihop klimat med infrastruktur

Foto: Kasper Dudzik. Jonsered 2007-01-23. SJ X2000 i vinterlandskap vid Jonsered med sjšn Aspen i bakgrunden.

Sverige ska hänga ihop. Tillgång på kommunikationsmedel får inte vara en klassfråga. Systembolaget kan inte vara enda statliga närvaron i ett samhälle. Investeringar är det som ska få tågen på spåren igen. Allmänpolitiska debatten på S-kongressen är igång.

Två fasta punkter på kongressens tajta schema: det politiska samtalet utvecklar demokratin och trygghet för fler och konkurrenskraft för Sverige. Men sent på kongressens första kväll var det öppet för andra frågor när den allmänpolitiska debatten drog igång. Upp emot 70 talare hade anmält intresse för att tala och hade två minuter var på sig.

Många av inläggen i debatten handlade om hur hela Sverige ska inte bara överleva, utan leva. Som Eva Ballovarre från Kronoberg konstaterade:

– Det finns kommuner där den enda statliga närvaron är Systembolaget.

Hon sammanfattade också det som är mångas vardag, i stora delar av landet måste man ha tillgång till bil. Miljövänligt drivmedel får inte vara en klassfråga.

– Det byggs dubbelspår på ostkustbanan, men byggtakten är alltför låg. Det är nu vi behöver järnvägen. De är nu flygresor behöver ersättas med tåg. Det är nu godset behöver flyttas från väg till järnväg, fyllde Glenn Nordlund från Västernorrland i.

Säkert har stora delar av ombuden på kongressen tagit sig till Örebro med tåg. Även om tågen denna dag gick och anlände i tid, vet alla hur det kan se ut och hur beroende landet är av fungerande infrastruktur.

– Låt oss gå från ord till handling. Sluta utred, Tomas Eneroth och låt oss bygga höghastighetsjärnväg, sa Kristina Edlund från Östergötland.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth bemötte och tackade för bra inlägg i debatten.

– Vi ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Det är inte en tillfällighet att vi knyter ihop klimatfrågan med infrastrukturen. För mig är det en självklarhet., sa Tomas Eneroth.

Det handlar om investeringar. År av underinvesteringar under alliansregeringen ligger bakom den verklighet vi ser i dag. 700 miljarder kronor från regeringen under de närmsta tio åren är en av investeringarna i infrastruktur. I regeringens överenskommelse med C och L slås det fast att ”nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg, Malmö och regioner och städer längs med och i anslutning till banans sträckning bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer”.

– Vi måste hålla ihop hela landet. Det är en resa alla ska kunna vara med på. Vi ska göra detta med bostadsbyggande och med infrastruktur. Och det är under socialdemokratisk ledning det händer, var så säkra, sa Tomas Eneroth.